Oracle Developer Tools for Visual Studio


Svět není jednobarevný a přestože je MS SQL Server leader v databázovém světě, existuje mnoho společností které historicky vlastní Oracle a vyvíjejí nad ním aplikace ve Visual Studiu. Pro databázové vývojáře nad MS SQL Serverem nabízíme prostředí MS SQL Server Data Tools (SSDT) – viz právě aktuální seminář MS SQL Server Data Tools a kontinuální nasazení SQL řešení v úterý 8.3.2016.

Pro DB vývojáře využívající Visual Studio a databáze Oracle existuje obdoba SSDT s názvem Oracle Developer Tools for Visual Studio, které nabízí zdarma společnost Oracle jako jeden z certifikovaných Visual Studio Integration partnerů. Co to je co to umí ?

Oracle Developer Tools for Visual Studio 2015 je free jazykový a funkční addin do plnohodnotného Visual Studia 2015, který slouží k práci se databázovými schematy Oracle, s jeho objekty a daty, umí editovat a ladit PL/SQL skripty, generovat SQL deployment scripty, pracovat se schema compare, má integrovaný entity designer, ladit výkon SQL and .NET aplikací a mnoho dalšího. Samozřejmě můžete využívat veškeré další výhody týmového Visual Studio ekosystému od správy zdrojových kódů přes týmovou spolupráci až po release management. (Ve Visual Studiu vnikne nový typ projektu - Oracle Database Project obsahující vše potřebné od zdrojů až po deployment balík.) Oracle Developer Tools for Visual Studio nejsou závislé na jaké platformě máte Oracle databázi (Linux, Unix, Windows, … atd.)

Několik screenshotů:

 


Prohlížení Oracle schema, editování a debugging PL/SQL ve Visual Studu

VS Oracle Schema CompareVS Oracle SQL script editor and Oracle Database Project 

VS Oracle Table DesignerVS Oracle SQL Tuning Advisor

VS Oracle Performance Analyzer


Pokud tedy někdy programujete s Visual Studiem proti Oracle DB, (přesto že je to pro Dev/Test a DevOps  tak trochu předražená db protože oproti MS platformě musíte u Oracle platit i za neprodukční testovací, UAT, staging, atd. prostředí), můžete si do Visual Studia doinstalovat zdarma z Visual Studio gallery výše uvedený addon.

Jiří Burian

Skip to main content