Neomezené testovací prostředí, Dev/Test licence “Per Admin”, neomezeně UAT koncových uživatelů


Radikálně snižte náklady na Dev/Test prostředí!

Využijte výhod Microsoft Dev/Test licencí pro tvorbu neomezeného počtu neprodukčních prostředí, provozovaných dlouhodobě souběžně s produkčním prostředím bez nutnosti je licencovat běžnými licencemi. Podnikové Dev/Test prostředí pak můžete provozovat interně nebo výhodně přenést i do cloudu.

MSDN benefity a Dev/Test Licence "per Dev, per Admin"
 

MSDNTestStage

Každá firma provozuje své provozní aplikace v „ostrém“ produkční prostředí. Většina také řeší jak vytvořit a nastálo provozovat a také licencovat zkušební a testovací prostředí uvnitř organizace  (případně v cloudu). Důvod je zřejmý. Při jakékoli změně aplikace nebo softwarové infrastruktury je vhodné ověřit, že vše funguje tak jak má. Někdy se ověřuje jen konkrétní aplikace dodaná třetí stranou nebo zda “záplata” v rámci Microsoft update nebude mít vliv na podnikový produkční systém.  Pokud existuje vývojářský tým tak ten naopak při kontinuální integraci může neustále spouštět automatizované testy softwaru na různých OS a s různými verzemi klientského softwaru a jazykových mutací.

Jak ale takové prostředí licencovat? 

Testovací prostředí velmi často kopíruje aktuální nebo budoucí provozní infrastrukturu, a tak je třeba pořizovat licence dvakrát nebo vícekrát a to bývá jak finančně tak i logisticky náročné. Pro systematický a dlouhodobý provoz nejsou nelze použít časově omezené trial licence nebo a eval licence z multilicenčních smluv. Je potřeba zařídit komerční trvalé licence i pro zvšechny varianty zkušební prostředí…. nebo licencovat administrátory a testery pomocí MSDN per Admin a pak se již nestarat o to co kde kdy za software se v test-neprodukčním prostředí bude instalovat.

Kompletní problematika Dev/Test licencí společnosti Microsoft je  výhodně řešena v rámci MSDN Subscription pro vývojáře, testery i IT administrátory.
Licencovaný uživatel MSDN má právo:

  1. NainsDevTestPozadavkytalovat neomezený počet testovacích konfigurací na libovolném počtu HW zařízení na kterých může tvořit a testovat svoji aplikaci, nebo aplikaci dodanou někým jiným.
  2. Součástí prostředí bývá samozřejmě další infrastrukturní software potřebný ke běhu aplikací (OS, databáze, portály atd.) který je také licencován v rámci licencí MSDN.
  3. Nainstalovat nebo přenést testovací prostředí do Microsoft Azure.
  4. Umožnit k prostředí přístup libovolnému počtu koncových uživatelů aby funkčnost aplikací a toho prostředí mohli ověřovat formou uživatelského testování.

Toto test/staging/patching prostředí pak může být provozováno neustále a pokud není použito k provoznímu tzn. opravdu finálnímu „ostrému“ provozu. Běžní koncoví uživatelé, pokud testují software který nainstaloval majitel aktivní MSDN licence, nemusí mít odpovídající komerční licence ale čerpají z benefitů uživatelského akceptačního testování v rámci MSDN. Každý IT odborník, který ale takové prostředí instaluje a upravuje musí mít svoji vlastní MSDN licenci.
Vývojáři a softwaroví architekti  - ověřte si v co získáte v které úrovni MSDN a Visual Studia, případně si vyhledejte konkrétní produkty on-line , nainstalujte si vaše aplikace případně doplňky včetně potřebné infrastruktury a nechte koncové uživatele průběžně testovat vaše aplikace.

Porovnání MSDN benefitů v rámci různých edic obsahující MSDN DevTest software.

MSDNPorovnani2016Xamarin

Pro administrátory, kteří nic neprogramují je připravena speciální verze MSDN Platforms, které nahradil eval práva Microsoft TechNet Subscription (již se neprodávát) a přidává k omezeným a dočasným eval práv právě práva Dev/Test.

Ukázka MSDN Download

Ukázka MSDN Download stránek obsahujících Dev/Test software Microsoft (starý portál)

Prakticky veškerý software v MSDN odpovídá funkčností plným verzím, výjimkou jsou některé ERP produkty řady Dynamics, které mají specifické funkční omezení.

 

Odpovědi na pět nejčastějších dotazů 

Q: VS/MSDN Subscription licence pro testování jsou trvalé nebo dočasné?
A: “Trvalost” licencí se řídí licenčním programem, většinou mají trvalý charakter, po doplacení licence. Pouze v případě pronájmu bez odkupu jsou dočasné. Majitel může používat veškeré nově uvedené licence které získal v době platnosti předplatného VS/MSDN a starší.

Q: Co pak znamená tedy “Subscription”?
A: VS/MSDN obsahuje nejen práva na aktuální a staré licence nebo nově uvedené ale mnoho dalších služeb a benefitů, např. předplacený Azure cloud computing. Služby jsou však poskytovány pouze v období aktivního předplatného.

Q: Kolik lidí může VS/MSDN software instalovat a používat?
A: VS/MSDN je licencováno formou per user. Uživatel musí mít svoji licenci a MSDN benefity (download, …) také přiřazenu. Pokud testovací prostředí instalují a spravují 3 administrátoři, musí mít společnost 3 MSDN licence. Uživatelé kteří nic nekonfigurují a neinstalují, pouze uživatelsky ověřují funkčnost (UAT) nemusí mít žádné licence.

Q: Co se stane pokud některý z licencovaných uživatelů ze společnosti odejde?
A: Správce VS/MSDN benefitů (většinou správce multilicenční smlouvy) má právo každých 90 dní přiřadit MSDN licenci a veškeré další benefity jinému pracovníkovi .

Q: Jakou vazbu mají MSDN licence na Visual Studio?
A: Vyšší edice Visual Studia se prodávají pouze včetně MSDN Subscription, které tak funguje jako Software Assurance pro Visual Studio. Jinak si ale MSDN pořizují i vývojáři v jiných nástrojích, testeři nebo IT Administrátoři kteří nemají s Visual Studiem cokoli společného.

Q: Kam mohu VS/MSDN instalovat?
A: MSDN Dev/Test software můžete instalovat na libovolné množství počítačů které vlastníte vy nebo vaše organizace. MSDN Dev/Test software nelze instalovat do cizích shared hostingových infrastruktur, jediná vyjímka je Microsoft Azure, který obsahuje navíc pro VS/MSDN majitele již předinstalované virtuální stroje Dev/Test Workstation, které v rámci MSDN benefitu mají uživatelé již plně nebo částečně předplaceny.
Budete-li mít k licencím pro testování nějaké další dotazy, kontaktujte nás.

Skip to main content