v2.0 [children++]


on 17-Feb-2005 20:25 WE gave birth to GAL:


Gal Taguri


Gal and Yosi Taguri


Comments (9)

 1. Julie Lerman says:

  hey!! Congratulations, Yosi!

 2. Congratualtions

  my V2.0 is sheduled for begin of july (during teched europe)

 3. Memi Lavi says:

  Mazal Tov!

  Boy, she looks just like you…

 4. Congratulations, Yosi!

 5. 诪讝诇 讟讜讘 讬讜住讬

 6. civax says:

  诪讝诇 讟讜讘 讬讜住!!

  转讜讚讬注 诇讬 讘讗讬讝讛 住讜驻"砖 讗转讛 讘讗 注诐 讙’讜谞讬讜专 诇讘拽专 讗转 讛讛讜专讬诐 砖诇讱, 讗谞讬 讗拽驻讜抓 讙诐!

  讚专讱 讗讙讘, 讗转讛 讘讗讬讞讜专 讗讞专讬 讻诪讛 讗谞砖讬诐 讻讘专, 诇讟诇 专讜讝讛 讻讘专 讬砖 3. (:

Skip to main content