Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Mikrodáta do Azure (5.časť) – Ako analyzovať “rýchle” dáta pomocou Azure Stream Analytics (krok za krokom)

V predošlej časti sme vytvorili aplikáciu (event processor), ktorá upravovala a archivovala správy prijaté IoT Hub-om. Dáta tečú do IoT Hub-u veľkou rýchlosťou a je viac ako pravdepodobné, že obsahujú informácie, na ktoré by bolo dobré zareagovať okamžite. V celom seriáli článkov sme pracovali s telemetrickými dátami generovanými prihlásením do monitorovanej webovej aplikácie. Okrem času… Read more