Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

E-brožúra "Vývoj paralelnej WCF služby v jazyku C#"

V MSDN knižnici bezplatných kníh je nová e-kniha “Vývoj paralelnej WCF služby v jazyku C#” od MVP Jána Hanáka z cyklu „Visual Studio 2015: Hotové riešenia“ zameraná na vývoj distribuovanej WCF služby v jazyku C#. Hlavná časť vytvorenej WCF služby je implementovaná sekvenčne aj paralelne s dôrazom na správne určenie nárastu výkonnosti paralelnej funkcionality WCF služby voči sekvenčnej implementácii tejto služby. WCF služba má zavedený riadený paralelizmus, a to s využitím objektov a programových konštrukcií knižnice Task Parallel Library (TPL). Príložené príklady sú vytvorené v Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition.

V e-knihe nájdete kapitoly:
  Moderné paradigmy vývoja počítačových programov
  Paradigma distribuovaného a servisne orientovaného (SOA) programovania s technológiou WCF
  Praktický vývoj WCF-služieb v jazyku C# 6.0 na platforme .NET 4.6
   – Vývoj sekvenčnej WCF-služby v jazyku C# 6.0
   – Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C# 6.0
   – Softvérové metriky sekvenčnej WCF-služby a paralelnej WCF-služby


Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro