Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Nová e-kniha zdarma : Webové aplikácie na Azure pre vývojárov

Komu je e-kniha určená?
Webovým vývojárom, pre ktorých je hostovanie a tvorba webových aplikácií pre Azure niečím novým.
Ak už vyvíjate pre Azure Web Apps, nájdete v knihe dosť informácií o nových rozšíreniach a nástrojoch pre hostovanie webov v Azure.

Obsah e-knihy (písanej v angličtine):
– Azure Web Apps – úvod do Azure Resource Groups a App Service Plans s doporučeniami na ukladanie nastavení aplikácií, “connection strings”, naviazaním na nasadenia cez Visual Studio Online, pohľad na Role Based Access Control (RBAC)
– Azure WebJobs – tvorba a nasadenie procesných úloh, použitie WebJobs SDK a WebJobs Dashboard
– Škálovanie Azure Web Apps – konfigurovanie autoscale pre dynamické škálovanie podľa metrík a časového plánu, použitie služby Azure Traffic Manager pre globálne škálovanie
– Monitorovanie a diagnostika – zabudované “logovanie” do Azure platformy, konfigurácia diagnostiky, vzdialené ladenie, monitorovanie do úrovne konkrétneho zdroja, použitie Application Insights na komplexný pohľad na monitoring a diagnostiku

E-knihu nájdete na adrese http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2015/06/09/free-ebook-microsoft-azure-essentials-azure-web-apps-for-developers.aspx

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske “startupy” (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.