Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Ako vytvoriť Docker server pre aplikácie v kontajneroch v Azure (krok za krokom)

 V predošlom blogposte “krok za krokom” som popísal postup, ako v Azure vytvoriť Linux server s MySQL . V tomto návode síce naďalej zostanem vo svete Linuxu, ale posuniem sa do populárneho trendu kontajnerizácie pomocou technológie Docker . Kontajnery sú vyhradené prostredia pre beh aplikácií/služieb, ktoré sú v rámci jedného hostiteľa (servera) izolované, ale zdieľajú OS kernel a tam, kde… Read more

Nová e-kniha zdarma : Webové aplikácie na Azure pre vývojárov

Komu je e-kniha určená? Webovým vývojárom, pre ktorých je hostovanie a tvorba webových aplikácií pre Azure niečím novým. Ak už vyvíjate pre Azure Web Apps, nájdete v knihe dosť informácií o nových rozšíreniach a nástrojoch pre hostovanie webov v Azure. Obsah e-knihy (písanej v angličtine):– Azure Web Apps – úvod do Azure Resource Groups a… Read more

Ako oživiť mySQL databázu na Linuxe v Azure (krok za krokom)

V jednom z predošlých blogpostov som sa venoval vytvoreniu Windows aplikačného servera v Azure, v tomto článku poteším Linuxových kolegov podrobným návodom na oživenie a sprístupnenie mySQL servera na Ubuntu v datacentre Azure. Dal som si za úlohu popísať hlavne Azure vrstvu, pretože s detailnou konfiguráciou Linuxu a mySQL, ktorá je identická (v Azure alebo mimo… Read more

Zjednotenie Windows a Windows Phone Store – príprava na migráciu a nové pravidlá publikovania

S príchodom Windows 10 prichádza k spojeniu aplikačných obchodov Windows a Windows Phone Store. Toto zjednotenie prináša zmeny aj na strane developerského centra, ktoré sa taktiež zjednocuje. Ak ste vývojárom a vydavateľom store aplikácií, v tomto blogu: http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/05/01/get-ready-for-the-unified-dev-center-dashboard-preview-and-upcoming-store-changes/ si môžete prečítať, ako sa pripraviť na migráciu vašich existujúcich aplikácií do nového storu, ktorá začína 8…. Read more