Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

BizSpark pre Open Source startupy

 Program BizSpark pomáha startup-om, firmám do 5 rokov a rodiacim sa projektom. Má viac ako 100 tisíc aktívnych startup-ov. Pre Open Source startupy zapojené do BizSparku je viac ako zaujímavý cloud benefit, t.j. predplatené cloudové služby Microsoft Azure (nie je potrebná ani platobná karta). Microsoft Azure je univerzálna platforma pre prevádzku infraštruktúry a aplikácií v dátových centrách. Bezplatný cloudový benefit BizSpark-u v hodnote 150 USD mesačne (750 USD pre celý 5členný tím), umožní začínajúcej firme do niekoľkých minút naštartovať aplikáciu v dátovom centre aj na platforme Linux s podporou širokej palety OpenSource softvéru.

 

 Pri prenájme virtuálneho servera v Microsoft Azure nepotrebuje startup v BizSpark-u žiadne investičné náklady. Začínajúci projekt má na výber rôzne technologické variácie, ako napr. Linux server s PHP a mySQL alebo Python s MongoDB atď. Pre ilustráciu, BizSpark kredit na cloudové služby vystačí na plnú prevádzku dvoch virtuálnych serverov, alebo na prenájom úložného priestoru 5 TB, na prevádzku automaticky škálovanej výkonnej webovej aplikácie, či na “back-end” mobilných služieb Windows Phone, Android, iOS mobilné aplikácie. Variácie využitia kreditu na cloudové služby sú široké a zahŕňajú ľubovoľné platformy ako aj geografické lokácie. ( , napr. servery priamo v USA, bez nutnosti zakladať firmu evidovanú v Spojených štátoch).
 Najambicióznejšie startup projekty „postavené“ na cloude s jasným obchodným modelom si naviac môžu “siahnuť” na Microsoft Azure benefit v hodnote 60 tisíc USD na jeden rok. Takéto jednoročné veľké kreditovanie cloudových služieb umožní maximálnu, globálnu, akceleráciu projektu, pretože pokryje nielen produkčné prostredie, ale aj záťažové testovanie, vývojové prostredie v datacentre a validáciu rôznych architektúr bez dodatočných investícií.

Aké podmienky musí spĺňať startup uchádzajúci sa o vstup do BizSpark-u?
– firma (s.r.o., a.s.) alebo živnostník  podnikajúci menej ako 5 rokov
– tvorba a monetizovanie vlastného softvéru a IT služieb
– príjmy nepresahujúce 1 milión dolárov ročne

Aký je postup na vstup do BizSpark-u?
 – prejdite jednoduchým procesom podrobne popísaným tu 
 – pridajte do tímu všetkých členov podľa tohto návodu 
 – bezplatne aktivujte pre každého člena tímu Azure podľa tohto návodu  
 – zúžitkujte, čo vám Azure ponúka pre nasadenie vášho Open Source projektu s návodmi pre Linux , MongoDB , mySql , .Node.js , PHP , Python , Ruby  a iné .

Využite hodnotný benefit Azure v BizSparku pre svoje projekty bežiace na Open Source platformách! 

 

Miro