Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Nová e-brožúra "Vývoj interaktívnych webových aplikácií s využitím technológie ASP.NET MVC"

Do našej MSDN knižnice bezplatných kníh pribudla nová e-brožúra od Ľ.Lacka zameraná na ASP.NET MVC. MVC (Model View Controller) je typ aplikačného rámca, ktorý umožňuje dôslednejšie oddelenie aplikačnej logiky od prezentačnej vrstvy. Architektúra MVC pozostáva z troch komponentov – Model, View, Controller, pričom výhodou je, že zmena ktoréhokoľvek z nich má len minimálny vplyv na ostatné, preto sa využíva hlavne v rozsiahlych a zložitých systémoch. Publikácia je koncipovaná prakticky, na vyskúšanie cvičných príkladov zameraných na tvorbu vlastných ASP.NET MVC aplikácií.

Nájdete v nej tieto témy a návody:
– úvod porovnávajúci klasické ASP.NET aplikácie s ASP.NET MVC aplikáciami
– vytvorenie cvičnej MVC aplikácie (katalógu aplikácií)
– vytvorenie dátového modelu nad Entity Framework
– vytvorenie Controller objektu
– vytvorenie View
– rozšírenie aplikácie o triedenie, filtrovanie, upload obrázkov…
– umiestnenie aplikácie do Azure Websites
– prílohy – návod na vytvorenie skúšobného účtu v Azure, stručný prehľad Razor syntaxe

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro