Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Úvod do ASP.NET MVC (kurz MVA)

Začať pri prechode z ASP.NET Webforms programovať v koncepte MVC správnymi postupmi je veľmi dôležité. Rovnako ako je pre začínajúceho webového vývojára dôležité pochopiť samotné MVC. Na Microsoft Virtual Academy je pre vás pripravený kurz “Úvod do ASP.NET MVC” (“Introduction to ASP.NET MVC”) , skoncipovaný expertmi Jonom Gallowayom a Christopherom Harrisonom. 

Pre koho je kurz určený?
– pre .NET vývojárov začínajúcich s webovým vývojom
– pre webových vývojárov, pre ktorých je .NET novinkou
– pre vývojárov ASP.NET Webforms, ktorý sa chcú naučiť ASP.NET MVC

Čo je obsahom kurzu?
– základy MVC (pohľad na ASP.NET, čo je MVC, …)
– tvorba a konfigurovanie modelov
– “tooling” pomocou Visual Studia
– úprava kontrolérov
– úprava pohľadov
– úvod do Bootstrap-u
– úvod do autentifikácie

Kedy?
Je to online kurz, ktorý si prejdete, kedy sa vám bude hodiť.


Kurz je  bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc

Miro

P.S. Ak vás téma vývoja MVC zaujíma viac, doporučujem prejsť si aj kurz “Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Jump Start” http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/developing-asp-net-mvc-4-web-applications-jump-start