Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Objasnených 20 otázok C# (kurz MVA)

Microsoft Virtual Academy (MVA) má už viac ako 2 milióny používateľov, z toho zo Slovenska viac ako 2500. Ponúka bezplatné online kurzy pre vývojárov a IT administrátorov.

Väčšinou sa snažím upozorniť na najnovšie bezplatné kurzy v MVA, ale teraz vás chcem upozorniť na jeden z minulého roka, ktorý považujem za dôležitý pre každého vývojára v C#. „Must“ pre začiatočníka a doporučený aj pre vývojárov, ktorí vhupli do C#, do jeho zložitejších zákutí, ale základmi sa moc nezaoberali. Názov kurzu je „Twenty C# Questions Explained“ ( „Objasnených 20 otázok C#” ).

Obsah kurzu je postavený na riešeniach a hlasovaní z Stackoverflow.com, čiže z preferovaných fór obzvlášť obľúbených vývojármi. Základom je 20 „top“ otázok o C#:

1. Kedy použiť struct a kedy class?
    – Rozdiely medzi struct a class a kedy čo preferovať
2. Ako parsovať XML súbory?
    – Parsovanie jednoduchého XML súboru pomocou .NET XML tried a metód
3. Aký je rozdiel medzi String a string?
    – Rozdiel medzi premennou string a triedou String
4. Ako získam aplikačnú cestu v konzolovej C# aplikácii?
    – Ukážka kódu na získanie aplikačnej cesty
5. Ako voláte „base“ konštruktor v C#?
    – Ukážka dvoch metód volánia bázového konštruktora triedy
6. Ako počítate výskyty reťazca v ….
    – Použitie foreach a RegEx pre jednoznakové a viacznakové vyhľadávanie
7. Ako kontrolujete, či je číslo druhou mocninou?
   – Ukážka použitia operátorov
8. Aký je rozdiel medzi break a continue v …
   – Ukážka rozdielov medzi break a continue v cykloch
9. Aký je rozdiel medzi abstract a virtual …
   – Ukážka implementácie funkcií pomocou kľúčových slov abstract a virtual
10. Aký je rozdiel medzi ref a out?
   – Ukážka použitia kľúčových slov ref a out v C#
11. Ako šifrovať/dešifrovať reťazec v .NET-e?
   – Použitie kryptografických tried v .NET na symetrické šifrovanie
12. Ako získam index aktuálnej iterácie?
   – Ukážka získania iterácie cyklu foreach
13. Ako získam svoju IP adresu v C#?
   – Ukážka získania lokálnej a verejnej IP adresy
14. Ako vypočítať vek v C#?
   – Trieda DateTime pre počítanie veku
15. Ako získam hodnotu reťazca z enum?
   – Ukážka použitia Enum.GetName() a ToString()
16. Ako vytvoriť textové pole akceptujúce iba čísla?
   – Ukážka použitím WinForms
17. Ako zaokrúhlim na dve desatinné miesta pre výstup…
   – Použitie formátovacích špecifikátorov pre výstup
18. Ako odstránim duplicity z poľa?
   – Použitie LINQ a zoznamu
19. Ako zotriedim „dictionary“ podľa hodnoty?
   – Ukážka použitia LINQ a nového objektu
20. Ako vrátim viac hodnôt z funkcie v C#?
   – Použitie poľa a vracanie min a max


Kurz je online, bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/twenty-c-questions-explained

Miro