Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

DataDev camp, 16.4.2014, Bratislava

DataDev camp vás prevedie tvorbou databáz/úložísk a ich použitím (nielen) v cloude. Budeme sa venovať dátovej platforme SQL Server 2014 a jej optimalizácii výkonu. Ukážeme si koncepty a výhody prevádzkovania SQL Servera v Windows Azure Virtual Machine, nízkonákladovú databázovú službu Azure SQL Database a no-SQL úložisko Windows Azure Table Storage pre ukladanie semi-štruktúrovaných dát. Nakoniec sa pozrieme na HDInsight, čo je “Hadoop ako služba” resp. Hortonworks Data Platform. Obsah DataDev campu je vhodný pre databázových vývojárov, správcov aj vývojárov dátovo-orientovaných aplikácií. Účasť je bezplatná.


Témy DataDev campu:
 SQL Server 2014 (InMemory, ColumnStore, Backup do Azure)
 SQL Server v Windows Azure Virtual Machine (doporučenia)
 Windows Azure SQL Database (monitoring)
 No-SQL úložiská v Windows Azure (tipy na výkonnosť Azure Table Storage)
 Dynamická správa (Windows Azure Management Library)
 Pohľad na HDInsight (vytvorenie klastra Hadoop v Azure a použitie dát v Power BI)

Registrujte sa na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580364&Culture=SK-SK&community=0 .

Teším sa na stretnutie!

Miro

P.S. Registrácie na WebCampy pre webových vývojárov máme už tiež otvorené:
21.5.2014, Bratislava, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580368&Culture=SK-SK&community=0
5.6.2014, Košice, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580370&Culture=SK-SK&community=0