Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Ako na SQL Server hostovanom v virtuáloch Windows Azure

 Windows Azure poskytuje od svojho vzniku databázu ako službu s názvom Azure SQL database, ktorá predstavuje nízkonákladový relačný stroj na zdieľaných zdrojoch. V porovnaní s klasickým SQL Serverom nepodporuje full-text search, .NET uložené procedúry, Filestream dáta, TDE a iné vlastnosti popísané tu .  Keďže infraštruktúru pre Azure SQL database zdieľajú viaceré izolované databázy, striktne sa doporučuje na aplikačnej vrstve používajúcej Azure SQL database, použiť “retry logiku”  alebo rovno  “Transient Fault Handling Application Block”  z Enterprise Library 6 . Windows Azure SQL database sa hodí pre nízkonákladové databázy, kedy je aplikačná vrstva pripravená na jej špecifiká, a kedy je potrebná čisto relačná časť bez rozšírení a manuálne úrovne správy zdrojov.

Po uvedení modelu Windows Azure Virtual Machines (v júni 2012) sa pre hostovanie databáz v dátovom centre Windows Azure pridala možnosť, pri ktorej je zachovaná plná kompatibilita s klasickým SQL Serverom. Virtuálny server v tomto modele je totiž klasický “Hyper-V virtuál” a preto nič nebráni tomu, aby ste do neho nenainštalovali celý SQL Server, so zachovaním kompatibility a dedikovanými zdrojmi.

Pomôckou pri rozhodovaní, či Azure SQL database alebo SQL Server v Azure Virtual Machine je tento článok http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2013/02/14/choosing-between-sql-server-in-windows-azure-vm-amp-windows-azure-sql-database.aspx a online kurz Windows Azure SQL Database .

Keď po zvážení pre a proti bude pre vás SQL Server v VM tým správnym riešením, využite doporučenia z nového materiálu ‘Application Patterns and Development Strategies for SQL Server in Windows Azure Virtual Machines’ .

Nájdete v ňom pokryté tieto vzory architektúry:
• 1-vrstvový aplikačný vzor: jeden virtuálny server
• 3-vrstvový jednoduchý aplikačný vzor: viac virtuálnych serverov
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním prezentačnej vrstvy
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním aplikačnej vrstvy
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním prezentačnej a aplikačnej vrstvy a vysokou dostupnosťou pre SQL Server
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s použitím Windows Azure Virtual Machines a Windows Azure Cloud Services (web a worker roly)
• zmiešaný aplikačný vzor s Windows Azure Virtual Machines, Windows Azure SQL Database a Windows Azure Web Sites
• N-vrstvový hybridný aplikačný vzor


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske “startupy” (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.