Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Visual Studio 2013 je tu!

Finálnu verziu Visual Studio 2013 majú predplatitelia MSDN a certifikovaní partneri k dispozícii od 18.10.2013 na stiahnutie cez portál MSDN Subscriber downloads. V distribučných/predajných kanáloch bude k dispozícii od 1.11.2013. Zopár argumentov,  prečo je dôležité prejsť na Visual Studio 2013 :
– Podpora vývoja pre nový .NET Framework 4.5.1
– Šablóna pre tvorbu O365 Business aplikácií
– Podpora vývoja pre Window 8.1, dizajnovanie pre Windows 8.1 nástrojmi Blend for XAML a Blend for HTML
– Šablóna na tvorbu hybridných webových aplikácií s ASP.NET WebForms, MVC a Web API v jednom projekte
– Podpora TypeScript pre generovanie javascript kódu
– Vylepšený webový Test Case Management (v edícii Premium)
– Team Rooms pre produktívnejší vyvoj v tímoch (v edícii Premium)
– Projektový nástroj Agile Portfolio Management (v edícii Premium)
– Release Management (v edícii Premium)
– Kódovaný UI testing pre XAML Windows Store 8.1 aplikácie(v edícii Premium)
– Nástroj CodeLens (Code Information Indicators), ktorý vám priamo v kóde ukáže informácie o vytvorení/zmenách kódu, o vývojárovi, ktorý kód upravil, o pokrytí konkrétneho kódu testami (v edícii Ultimate)
– Indikátory výkonnosti v IntelliTrace (v edícii Ultimate)
– Memory Dump Analyzer pre diagnostikovanie pamäťových problémov v produkčnom prostredí (únik pamäte, neefektívne využitie a iné) (v edícii Ultimate)
– Záťažové testovanie v cloude s okamžitým vybudovaním testovacej infraštruktúry pomocou Load Test Web Service a Team Foundation Service. (v edícii Ultimate)
Visual Studio 2013 samozrejme obsahuje okrem vymenovaných noviniek všetko, čo malo Visual Studio 2012.

Poznámka pre MSDN predplatiteľov:
Visual Studio 2013, ktoré si stiahnete z portálu MSDN Subscriber Downloads, nemá v sebe predpripravený produktový kľúč. Po spustení VS2013 sa môžete prihlásiť použitím Microsoft Account (čiže LiveID), ktoré máte asociované s vašou MSDN subskripciou a IDE sa automaticky zaktivuje. Tento postup vám umožní synchronizovať nastavenia IDE naprieč inštaláciam na zariadenia, kde budete VS2013 inštalovať. Ak naďalej preferujete použitie produtových kľúčov, ignorujte prihlásenie použitím LiveID po spustení VS2013 a zadajte produktový kľúč, ktorý nájdete na portále MSDN Subscriber Downloads po výbere submenu Help / Register Product.

Poznámka pre všetkých: 🙂

Trialky a bezplatnú edície Express nájdete na http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

Ak chcete získať prehľad noviniek Visual Studia 2013, zúčastnite sa online uvedenia nového Visual Studia 13.11.2013 od 16:00 (nášho času). Všetky informácie vrátane linky na pripojenie budú pribúdať na   http://events.visualstudio.com/  .

Miro