Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Notification Hubs, SDK 2.1, záloha Azure SQL Database, automatické škálovanie a iné novinky v Windows Azure

Produktový tím Windows Azure počas prázdnin nezaháľal a priniesol do Windows Azure množstvo vylepšení a noviniek.

Júl 2013:
– podpora automatizovaného exportu dát z Azure SQL Database do úložiska Azure Storage
– nová úroveň “Premium” pre Azure SQL Database s predikovateľnou latenciu odoziev a rezervovanou kapacitou zdrojov pre vyťaženejšie databázy
– správa Windows Azure Traffic Managera do management portálu Windows Azure
– podpora automatického škálovania podľa záťaže pre Windows Azure Mobile Services, AutoScale pravidlá pre Service Bus Queue, monitorovanie vyťaženia CPU pri “autoškálovaní” podľa CPU
– vylepšenia správy Virtual Machines cez portál (možnosť umiestnenia VM do Cloud Service, nastavenie siete a endpointov už pri tvorbe virtuálneho servera z galérie a iné)
– Windows Azure SDK 2.1 pre .NET. s podporou Visual Studio 2013 Preview, Visual Studio 2013 VM Image v galérii Azure Virtual Machines ideálny na odskúšanie, štart/stop Virtual Machine priamo z Visual Studia, nový Emulator Express bežiaci pod bežným používateľským účtom, nové PowerShell príkazy pre automatizáciu správy Web Sites, Cloud Services, VM atď. Nové SDK si môžete stiahnuť z http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net .

Detaily o júlových novinkách nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/07/23/windows-azure-july-updates-sql-database-traffic-manager-autoscale-virtual-machines.aspx a na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/07/31/announcing-the-release-of-the-windows-azure-sdk-2-1-for-net.aspx .

August 2013:
– podopra SQL Server AlwaysOn v Windows Azure Virtual Machines (pre “high availability” aj “disaster recovery”)
– finálna verzia Notification Hubs pre masívne posielanie notifikácií na zariadenia s Windows 8, Windows Phone, iOS a Android
– pravidlá pre automatické škálovanie s detailnejším logovaním a podporou časovo naplánovaného “autoškálovania”
– zjednodušené nastavenie “load balancovania” pre Virtual Machines
– história služieb na portále rozšírená o diskové operácie, zmeny v nastavení automatického škálovania, upozornenia, zmeny v nastavení zálohy Azure SQL Database atď.

Detaily o augustových novinkách nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/08/12/windows-azure-general-availability-of-sql-server-always-on-support-and-notification-hubs-autoscale-improvements-more.aspx .

Ak ešte nemáte prístup do Windows Azure account, skúste 30dňový bezplatný trial. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske “startupy”, alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark, Windows Azure pre MSDN predplatiteľov).

 

Miro