Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Microsoft Virtual Academy ponúka bezplatné kurzy aj pre vývojárov!

Pred viac ako dvomi rokmi vytvoril Microsoft centrum bezplatných školení pre “techies”, najskôr s obsahom predovšetkým pre správcov IT. Nazval ho Microsoft Virtual Academy (MVA) a poskytol v ňom možnosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami a odborne kariérne rásť. Členovia služby MVA získavajú body, rôzne úrovne ocenení a certifikáty za dokončenie celých kurzov.
MVA ponúka naviac kombináciu kurzov na vyžiadanie a “live” udalosti.
• Kurzy na vyžiadanie vám umožnia učiť sa vlastným tempom, v čase, kedy vám to najviac vyhovuje.
• Medzi “live” udalosťami MVA nájdete školenia Jump Start a akcie MVA Live Q&A, kde môžete komunikovať s odborníkmi a poslucháčmi z celého sveta.

Posledný rok sa v MVA výrazne rozšíril obsah a pribudlo veľké množstvo online kurzov pre vývojárov. Ako ochutnávku vyberám:
Advanced Windows Store App Development using C# Jump Start
Applying ALM with Visual Studio 2012 (exam 70-498) Jump Start
Administering Visual Studio TFS 2012 (exam 496) Jump Start
Advanced Windows Store App Development with HTML5 Jump Start
Build Apps for Both Windows 8 and Windows Phone 8 Jump Start
Building Apps for Windows Phone 8 Jump Start
Building Web Apps with ASP.NET Jump Start
Developing in HTML5 with JavaScript and CSS3 Jump Start
Essentials of Developing Windows Store Apps using C# Jump Start
Programming in C# Jump Start
Software Testing with Visual Studio 2012 (exam 70-497) Jump Start
Windows 8 UX Design Jump Start
Developing Windows Store Apps with HTML5 Jump Start
Building Business Apps with Visual Studio Lightswitch

A čoskoro pribudnú:
XAML Deep Dive for Windows & Windows Phone Apps Jump Start (12.7.2013)
Building Windows Store Apps for iOS Developers Jump Start (17.7.2013)
Building Windows Store Apps for iOS Developers Jump Start (17.7.2013)

Členstvo, zdroje, kurzy, “live” akcie v Microsoft Virtual Academy sú BEZPLATNÉ!

Všetko (registráciu, kurzy, linky, …) nájdete na www.microsoftvirtualacademy.com .

Miro