Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Enterprise Library 6.0

Enterprise Library má dlhú históriu (s viac ako 4 miliónmi downloadov) poskytovania návodov, knižníc a komponentov pre vývojárov a softvérových architektov riešiacich komplexnejšie aplikácie. Na konci apríla Microsoft vydal šiestu verziu Enterprise Library doplnenú o vzory použitia.
V najnovšej verzii nájdete okrem tradičných použiteľných komponentov (tzv. aplikačných blokov) aj integračné scenáre/knižnice na iné technológie ako napr. ASP.NET MVC a ASP.NET Web API. Aktuálny zoznam aplikačných blokov je:
◦Semantic Logging Application Block (v1.0, novinka)
◦Data Access Application Block (aktualizovaný)
◦Exception Handling Application Block  (aktualizovaný)
◦Logging Application Block  (aktualizovaný)
◦Policy Injection Application Block  (aktualizovaný)
◦Transient Fault Handling Application Block  (aktualizovaný)
◦Validation Application Block  (aktualizovaný)
◦Unity Application Block/DI Container (v3.0)  (aktualizovaný)
Zoznam aktualizácií a zmien nájdete na https://entlib.codeplex.com/wikipage?title=EntLib6ReleaseNotes .

Najdôležitejšie novinky EL 6.0:
•.NET 4.5 používa triedu EventSource na zjednodušenie ETW (“Event Tracing for Windows”) trasovania v .NET aplikáciach. Enterprise Library 6.0 obsahuje Semantic Logging Application Block, ktorý zjednodušuje použitie triedy EventSource, pričom zachováva “log” formáty a úložiská, na ktoré ste zvyknutí. “Log” záznamy môžete takto nasmerovať na rôzne miesta ako napr. textové súbory, databázy SQL Server alebo Windows Azure Table Storage.
• Komplexnejšie aplikácie sú často prevádzkované v distribuovaných prostrediach s rôznymi podmienkami pre výskyt chýb. Aktualizovaný Transient Fault Handling Application Block chráni aplikácie pred častými podmienkami vzniku chýb novými detekčnými stratégiami a s podporou nových asynchrónnych vlastností C# 5 a Visual Basic 11. Nová verzia je dostupná pre použitie v .NET 4.5/Windows Store/Windows Phone ako “portable library”.
Najnovšie vydanie Unity (Unity Container) v Enterprise Library obsahuje rôzne vylepšenia, hlavne podporu aplikácií pre  Windows Store.

Detaily o Enterprise Library 6 nájdete na blogu http://blogs.msdn.com/b/agile/archive/2013/04/25/just-released-microsoft-enterprise-library-6.aspx .

Jednotlivé bloky Enterprise Library môžete pridať do vašich projektov cez NuGet package manager v Visual Studiu.

Stav vývoja a návody pre Enterprise Library nájdete na http://entlib.codeplex.com .

 

Miro