Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Uvoľnená druhá verzia Windows Azure SDK pre .NET

30eho apríla 2013 poskytol Microsoft na bezplatné stiahnutie verziu 2.0 sady  “Windows Azure SDK for .NET.

Obsahuje tieto vylepšenia:
 – rozšírenia do Visual Studia pre diagnostiku, správu (cez Server Explorer) a zjednodušené publikovanie Windows Azure Web Sites
 – rozšírenia do Visual Studia pre konfigurovanie (cez Server Explorer) a prezeranie diagnostických dát z aplikácií nasadených do modelu Cloud Services bez nutnosti znovunasadenia aplikácie
 – podporu nových veľkostí virtuálov (A6, A7) v rozhraní Visual Studia. Viac o veľkostiach virtuálov nájdete na  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dn197896.aspx .
 – knižnice Storage client 2.0 pre nové projekty, možnosť vytvárať a odstraňovať Windows Azure Table v Storage, pridávať/editovať/mazať entity v tabuľkach v Storage z Server Explorer-a v Visual Studiu.
 – aktualizovaná klientská knižnica pre Service Bus obsahujúca browsovanie správ, programovací model “message pump” a automatické odstraňovanie nepoužívaných messaging entít

Windows Azure SDK for .NET 2.0 je na adrese http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/?slideshow=5 .

Spolu s vydaním najnovšieho SDK pre Windows Azure je k dispozícii ako separátny download aj Windows Azure PowerShell 3.0 s novými príkazmi na správu Web Sites, Cloud Services, Virtual Machines atď. Bližšie informácie nájdete na http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/ v dolnej časti “Command line tools”.

Miro