Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Windows Azure novinky – softvérové VPN do cloudu, Ruby, aprílový Training KIT…

Len pár dní po uvedení Virtual Machines do produkčnej prevádzky oznámil Windows Azure tím ďalšie dôležité novinky:
– podpora Point-To-Site prepojení v Virtual Networks, ktoré umožnujú vytvoriť softvérovú VPN (čiže bez potreby VPN hardvéru) z vášho lokálneho počítača/servera do subnetu vašich serverov v cloude. Otvára sa tak cesta na priame pripojenie z vývojárskeho počítača do cloudovej siete bez zaťažovania správcu siete, pripojenie serverov menších firiem do cloudovej infraštruktúry atď.
– Virtual Machines podporuje aj Remote PowerShell a vylepšenia nájdete aj Linux SSH provisioningu
Cloud Services model (webová rola, worker rola) umožňuje dynamické pridanie podpory Remote Desktop, čiže bez nutnosti znovunasadenia aplikácie
– pridaná podpora pre Ruby do Windows Azure SDK

Detaily o posledných aprílových vylepšeniach Windows Azure nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/04/26/windows-azure-improvements-to-virtual-networks-virtual-machines-cloud-services-and-a-new-ruby-sdk.aspx

Spolu s výraznými rozšíreniami Windows Azure v poslednom mesiaci bola na stiahnute uvoľnená aj najnovšia (apríl 2013) sada výukových materiálov (prezentácie, laby …) Windows Azure Training KIT. V porovnaní s predošlou sadou v nej nájdete naviac:
• všetok obsah pre IaaS upravený pre finálnu verziu Virtual Machines
• novú prezentáciu “Windows Azure Mobile Services and Android”
• nový lab “Windows Azure Mobile Services and Android”
• nový lab “Windows Azure Mobile Services and Windows Phone”
• novú prezentáciu “Introduction to Windows Azure HDInsight Service”
• nový lab “Introduction to Windows Azure HDInsight”
• aktualizované prezentácie “Windows Azure Overview”, “Windows Azure Web Sites”, “Windows Azure Virtual Machines”, “Windows Azure Mobile Services”

Najnovší Windows Azure Training KIT nájdete na http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/other-resources/training-kit/

Zriadenie bezplatného 90dňového trial prístupu je na prístupné na http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial/

 

Miro