Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Visual Studio 2012 Update 2 (final)

4.apríla bol vydaný finálny Update 2 pre Visual Studio 2012 (VS2012.2).

Zosumarizujem najviditeľnejšie vylepšenia:
– Team Foundation Server – Kanban board, kumulatívny flow diagram, jednoduchšie pridávanie metadát do “work items”
– Kvalita kódu – rozšírený webový prístup k nástrojom Test Case Management, profilovanie unit testov, vylepšenia pre testovanie asynchrónneho kódu, unit testy pre Windows Phone 8, vylepšenia pre testovanie SharePoint 2013
– Vývoj pre Windows Store – nástroj pre profilovanie pamäte aplikácií písaných v Javascripte, posledná verzia Windows App Certification Kit-u
– IDE – vylepšenia výkonu zobrazovania mapy kódu s previazaním na debugger, vzťahy, závislosti atď., vylepšený výkon XAML dizajnéra, pridaná farebná téma “blue”, pridané nástroje “ASP.NET and Web Tools 2012.2”.

Na http://support.microsoft.com/kb/2797912 nájdete okrem popisu vylepšení aj zoznam fixovaných problémov.

Update 2 nájdete na http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38188 .

Sťahujte! 🙂

 

Miro