Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Nová el.brožúra "Inovácie v prostredí Visual Studio 2012"

Do knižnice bezplatných elektronických kníh pre vývojárov pribudla nová kniha od nášho MVP, Jána Hanáka – “Inovácie v prostredí Visual Studio 2012”. Kniha je základným prehľadom inovácií programovacích jazykov vývojárskeho prostredia Visual Studio 2012 – Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO-štandardu C++11). Je určená študentom informatiky na vysokých školách univerzitného typu, vývojárom… Read more