Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Technické vývojárske semináre, september 2012

Pripravil som na september dva semináre na tému Windows Azure:

Windows Azure VM, Web Sites a Storage: konečne cloud pre nás ostatných (technický seminár), 18.9.2012, Bratislava, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032522054&Culture=SK-SK&community=0
Popis:Windows Azure Virtual Machines sú vo svojej podstate hostingom virtuálnych strojov v cloude. Môžete prevádzkovať takmer akýkoľvek softvér, akýkoľvek operačný systém, čokoľvek, čo rozbehnete na Hyper-V. Windows Azure Web Sites je web hosting v cloude. Ponúka ľahké nasadenie webových aplikácií v ASP, ASP.NET a PHP, pričom oproti webovým roliam je proces nasadenia výrazne jednoduchší a prívetivejší pre existujúce aplikácie písané bez ohľadu na cloudové technológie.
Speaker: Altair (Michal A. Valášek)

Windows Azure Cloud Services – neriešte HW/licencie/sieť, vyvíjajte, nasadzujte! (technický seminár), 25.9.2012, Bratislava, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032521866&Culture=SK-SK&community=0
Popis:Windows Azure poskytuje od júna 2012 tri modely využitia dátového centra – Web Sites, Cloud Services, Virtual Machines (IaaS). Na tomto seminári sa budeme venovať modelu Cloud Services, ktorý je najvhodnejším pre tvorbu a nasadenie neustále dostupných aplikácií, ktoré musia počítať so škálovaním pri náraste/poklese používateľov, transakcií, funkcionality… Seminár je zameraný nielen na praktické základy tvorby aplikácií pre model Cloud Services, ale aj pokročilejším scenárom ako Caching, Azure SQL Reporting, SQL Federation atď. Nezabudneme ani na zlosovanie profesionálnych kníh o Windows Azure.
Speaker: MKubovčík

A samozrejme pripomínam virtuálnu konferenciu 12.9.2012 zameranú na Visual Studio 2012 – http://www.visualstudiolaunch.com/.  (Konferencia začína 18:30 nášho času.)

 

Miro