Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Nová el.brožúra "Základy databázového vývoja v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011"

Do knižnice bezplatných elektronických kníh pre vývojárov pribudol nový prírastok od nášho MVP, Jána Hanáka – “Základy databázového vývoja v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011”.

Z textu brožúry vyberám pekne popísaný cieľ VS LightSwitch: “Je pravda, že vybudovať sofistikovaný databázový program je úloha, ktorá zamestná na niekoľko mesiacov (ak nie aj rokov) početný tím softvérových vývojárov a databázových profesionálov. Avšak, niekedy potrebujeme vytvoriť malé, prípadne len stredne zložité databázové programy. Ide teda o programy, na ktoré nekladieme až toľko funkčných požiadaviek a ktorých príprava by mala byť veľmi rýchla a priamočiara. Ak je toto naším cieľom, odporúčame použiť nové vývojové prostredie spoločnosti Microsoft s názvom Visual Studio LightSwitch.”

Kniha ma tri kapitoly – zoznámenie s VS LightSwitch 2011, proces vývoja prvého databázového programu (“step-by-step”), riešenia praktických úloh.

Brožúru nájdete v knižnici na MSDN webe.
 
Miro