Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Online kurz "Riadenie softvérových projektov"

Náš český kolega Michael Juřek organizuje podobne ako v januári online kurz, tento raz nie o testovaní ale o nástrojoch a technikách pre riadenie softvérových projektov.

Obsah kurzu je rozdelený do troch blokov:
• 1. týždeň – Základné pojmy a techniky
• 2. týždeň – Agilné riadenie
• 3. týždeň – Projektové riadenie

Všetky informácie nájdete na http://blogs.msdn.com/b/vyvojari/archive/2011/09/20/pozv-225-nka-na-online-kurz-237-zen-237-softwarov-253-ch-projekt.aspx .

Registrácia povinná cez https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032494247&Culture=cs-CZ

Kurz je otvorený nielen pre českých ale aj pre slovenských vývojárov. Rovnako aj pre slovenských platí:

“Účastníci, kteří se zúčastní alespoň 2 ze 3 setkání, mají nárok na získání knihy Professional Scrum with Team Foundation Server anebo Professional Team Foundation Server 2010 za manipulační poplatek 200 Kč. Pro správné spárování údajů je nutné při vstupu do online meetingu zadat vždy stejnou e-mailovou adresu, která musí být shodná s e-mailovou adresou ve vašem registračním profilu.”  

Čiže pre SK to znamená po zúčastnení sa 2 z 3 stretnutí a zadaní správnej e-mailovej adresy pre spárovanie získanie spomínanej knihy dobierkou v cene 9 EUR. 🙂

Miro