Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

WebMatrix Beta 2

K dispozícii na prevzatie je WebMatrix 2 Beta

Ak ste sa s WebMatrix-om doteraz nestretli, doporučujem naštudovať slovenskú príručku “Vytvárajte moderné Web 2.0 aplikácie” o jeho prvej verzii od nášho MVP, Ľuba Lacka.

Ak vám WebMatrix už niečo hovorí, tak jeho druhá verzia má avizované tieto novinky:
– rýchlejšia tvorba webov z šablón
– dopĺňanie kódu pre HTML5, CSS3, PHP funkcie, nové API pre správu skriptov, validácie formulárov aj pomocou jQuery, dynamický help, prelinkovanie na dokumentáciu na php.net.
– prepracované okno definície schém databázy (schéma v jednom paneli, zmena vizuálu na lepšie previazanie zmien a prezerania schémy, spúšťanie “selektov” a prezeranie ich výsledkov pre viac “query”)
– optimalizácia webu pred jeho publikovaním, tak aby “ranking” cez vyhľadávače Bing alebo Google bol čo najvyšší. Download webu pre jeho lokálnu editáciu a následnú synchronizáciu zmien.
– Extensibility API pre C# na rozšírenie funkcionality IDE, galéria rozšírení WebMatrix-u, integrácia NuGet package galérie

Miro