Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

SQL Server “Denali” CTP3

Dnes (12.7.2011) na Worldwide Partner Conference (WPC) sprístupnil Microsoft Community Technology Preview 3 (CTP3) pripravovanej verzie SQL Server-a, ktorá zatiaľ nesie kódové označenie Denali. CTP3 má už takmer finalizovanú sadu vlastností so zameraním na:
– vysokú dostupnosť (AlwaysOn) so zjednodušenou konfiguráciou a “setup-om”
– špičkový výkon pre query použitím projektu Apollo (technológia VertiPaq pre “column-store” index, kde sú dáta z každého stĺpca ukladané do spoločného úložiska, takže každá dátová stránka obsahuje dáta len z jedného stĺpca. Pri klasickom indexe sú indexované dáta z každého riadku uchovavané pri sebe na jednej stránke a dáta zo stĺpcov sú tak roztiahnuté naprieč všetkými stránkami v indexe.)
– analýzu a vizualizáciu dát v projekte “Crescent
– konzistentný pohľad nad heterogénnymi dátovými zdrojmi s modelom BI Semantic Model (BISM) , reporting->analýza->dashboard
– paritu Data-tier Application Component-u (DAC) pre SQL Azure a SQL Server Developer Tools s názvom “Juneau
– migračné nástroje a upgrade (Upgrade Advisor, Distributed Replay, SQL Server Migration Assistant

Centrum pre informácie o Denali spolu s preklikom na download je na adrese:
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/future-editions.aspx

Detailnejšie informácie o CTP3 sú v blog príspevku http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/archive/2011/07/11/sql-server-code-name-denali-ctp3-is-here.aspx

A aby noviniek na tému SQL Server nebolo málo, vonku je už aj Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Service Pack 1.

 

Miro