Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Programovanie v jazyku C (kniha v Computermedia)

Computermedia vydala novú knihu nášho MVP, Jána Hanáka – “Programování v jazyce C“. Má 220 strán s priloženým Visual C++  2010 Express pre riešenia praktických cvičení.

Základný prehľad knihy:

– základy programovania v jazyku C

– tvorba zložitejších projektov

– programovacie algoritmy, dátové typy, definície premenných, číselné sústavy, konštanty, typové konverzie, operátory, rozhodovacie príkazy

– programovanie cyklov, definície funkcií, štruktúr, polí, smerníkov, rekurzívne funkcie

Kniha je vhodná pre úplných začiatočníkov, aj pre mierne pokročilejších vývojárov.
 

Miro