Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Service Pack 1 pre Visual Studio 2010 voľne na prevzatie

Tak sme sa dočkali a máme k dispozícii finálnu verziu SP1 pre VS2010 voľne k “download-u” (2 dni po uvoľnení SP1 pre predplatiteľov MSDN). Okrem fixov obsahuje už aj podporu IIS 7.5 Express (, ktoré treba prevziať zvlášť z download centra  ). Podporuje aj správu SQL Server Compact Edition 4 SDF databáz, ich použitie v ovládacom prvku SQL DataSource a v entitnom modele pri webovom vývoji. Aj SQL CE 4.0 treba “downloadovať” zvlášť z download centra .
Service Pack pridáva do Visual Studia lepšiu podporu Web Platform Installera (PI) v podobe:
– nového toolbaru pre rýchly prístup k poslednej verzii Web PI. Ak nie je Web PI nainštalovaný, Visual Studio si ho najskôr prevezme.
– kontroly pri otvorení prenesených webových projektov používajúcich IIS 7.5 Express, SQL Server Compact 4.0 alebo ASP.NET Razor na iný počítač bez tejto infraštruktúry. Vtedy sa zobrazí dialóg s ponukou nainštalovania týchto komponentov použitím Web PI.
Webové projekty a HTML editor podporujú syntax Razor (aj v ASP.NET webových stránkach, aj v ASP.NET MVC 3). Razor nie je zbuildovaný do SP1, treba ho doinštalovať balíčkom ASP.NET MVC 3 .

Základné informácie o SP1 nájdete na blogu S.Somasegara http://blogs.msdn.com/b/somasegar/ .
Podrobnejšie informácie o SP1 na blogu Jasona Zandera http://blogs.msdn.com/b/jasonz/ . Detailný zoznam opráv a doplnkov v SP1 pre VS2010 nájdete na knowledgebase stránke http://support.microsoft.com/kb/983509 .

Inštalačný balíček (web installer) nájdete tu , ISO formát nájdete tu .

Zároveň s uvedením service pack-u oznámil Microsoft:
– že v blízkej dobe bude uvoľnené Visual Studio LightSwitch Beta 2 (už aj s podporou publikovania aplikácií na Azure).
– že na prevzatie je Team Foundation Server-Project Server Integration Feature Pack (pre predplatiteľov MSDN) na integráciu medzi Project Server-om a Team Foundation Server-om
– že Visual Studio 2010 Load Test Feature Pack je dostupný pre predplatiteľov VS2010 Ultimate s MSDN

“Downloadujte” a inštalujte! 🙂


Miro