Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010

 Aj keď sa možno zdá niekomu názov tohto článočku trochu “obsolete”, treba sa vrátiť do reality použitia Office balíčka z pohľadu vývojára. Z Visual Studia síce pohodlne a štrukturovane vytvoríte .NET add-iny (či už pre Office UI alebo pre vybrané dokumenty), ale nie vždy máte pod kontrolu verziu .NET Framework-u na cieľovom počítači a distribučnú cestu pre .NET-ovské kompiláty. Vtedy je často schodnejšie použitie Visual Basic for Applications (t.j. zjednodušene makrá a skriptový prístup k COM modelu Office).

  Pre Access je použitie VBA ešte prirodzenejšie, pretože jeho status nástroja pre tvorbu malých databázových aplikácií ho tlačí k relatívne veľkej samostatnosti. Používanosť Access-u pre malé evidenčné programy je stále nezanedbateľná. Ak teda stojíte pred úlohou ako použiť Access na vytvorenie malej aplikácie pomocou VBA, prejdite si praktické cvičenie od Daniely Kováčovej. Základom cvičenia je tvorba aplikácie evidujúcej životný cyklus zákaziek fiktívneho servisu TV. Prejdete postupne krokmi vytvorenia databázových objektov a ich previazaním na jazyk Visual Basic for Applications (VBA). Praktické cvičenie nájdete v knižnici praktických cvičení v sekcii “Od študentov pre študentov”.

Miro