Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Silverlight Firestarter, 2.12.2010

Microsoft sa rozhodol rázne odpovedať na polemiky, čo bude so Silverlight-om po nástupe HTML5. Pripravil na 2.12.2010 online konferenciu o Silverlighte, na ktorej nás Scott Guthrie, Microsoft Corporate Vice President spolu s ďalšími expertmi priamo z dielne Silverlight-u zoznámi s plánmi pre novú verziu Silverlight-u a pripravovanými novinkami. Online konferencia obsahuje aj náročnejšie technické prezentácie o tvorbe Silverlight aplikácií.

Program:
09:00 (pacif.času, čiže 18:00 nášho času) Scott Guthrie, The Future of Silverlight 
10:45 (pacif.času, čiže 19:45 nášho času) Jesse Liberty, Data Binding Strategies with Silverlight and WP7
11:30 (pacif.času, čiže 20:30 nášho času) Yavor Georgiev, Building Compelling Apps with WCF using REST and LINQ
13:00 (pacif.času, čiže 22:00 nášho času) Dan Wahlin, Building Feature Rich Business Apps Today with RIA Services
13:45 (pacif.času, čiže 22:45 nášho času) John Papa, MVVM: Why and How? Tips and Patterns using MVVM and Service Patterns with Silverlight and WP7
14:45 (pacif.času, čiže 23:45 nášho času) Tim Heuer, Tips and Tricks for a Great Installation Experience
15:30 (pacif.času, čiže 00:30 nášho času) Mike Cook&Jossef Goldberg, Tune Your Application: Profiling and Performance Tips
16:30 (pacif.času, čiže 01:30 nášho času) Jaime Rodriguez, Performance Tips for Silverlight Windows Phone 7


Registrácia je bezplatná a nájdete ju na adrese https://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032459316&EventCategory=2&IO=j82gs6eTvVZWGEF9YdoZVA%3d%3d&culture=en-US&CountryCode=US .

Miro