Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

El.kniha "Programming Windows Phone 7" od Charlesa Petzolda zdarma

 Microsoft Windows Phone 7 tím uvoľnil komunite vývojárov novú elektronickú knihu o vývoji pre Windows Phone 7. Zameriava sa na základy písania aplikácií pre Windows Phone 7 použitím jazyka C# a framework-ov Silverlight a XNA 2D. Kniha je na prevzatie zdarma a má tieto hlavné kapitoly:

– Základy
– Orientácia UI
– Úvod do dotykového programovania
– Bitmapy (textúry)
– Senzory a služby
– Špecifiká v aplikačnej architektúre
– Sila a hranice XAML
– Elementy a vlastnosti
– Zloženie “layout-u”
– ApplicationBar a ovládacie prvky
– “Dependency Properties”
– Naviazanie na dáta
– Vektorová grafika
– Rastrová grafika
– Animácie
– Dve šablóny
– Položky v ovládacích prvkoch
– Pivot a Panorama
– Princípy pohybu
– Textúry a krivky
– Dynamické textúry
– Od gest k transformáciam
– Dotyk a hry

Viac o knihe nájdete na http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/10/28/free-ebook-programming-windows-phone-7-by-charles-petzold.aspx 

Linka na prevzatie: http://download.microsoft.com/download/5/0/A/50A39509-D015-410F-A8F2-A5511E5A988D/Microsoft_Press_ebook_Programming_Windows_Phone_7_PDF.pdf


Miro