Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

El.kniha "Moving to Microsoft Visual Studio 2010" zdarma

Microsoft Press vydal knihu Moving to Microsoft Visual Studio 2010  od autorov Patrice Pelland, Pascal Paré, Ken Haines. Táto anglicky písaná kniha má tri hlavné, na seba naväzujúce, časti:

– Prvá časť je venovaná prechodu z Visual Studia 2003 na Visual Studio 2010.

– Druhá časť je pre vývojárov prechádzajúcich z Visual Studia 2005.

– Tretia časť je zameraná na prechod z Visual Studia 2008.

Formátmi na bezplatné prevzatie sú PDF alebo XPS, k dispozícií na prevzatie sú aj ukážkové kódy.

Viac na http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/09/13/free-ebook-moving-to-microsoft-visual-studio-2010.aspx