Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Praktické cvičenie o vývoji paralelnej aplikácie v C#

Pri výbere hardvéru pre výpočtovo náročné riešenie zvyčajne porovnávame počet procesorov, počet jadier … Otázkou je, či aplikácia, ktorá na takomto “železe” beží, využíva možnosti, ktoré viacjadrové programovanie ponúka. Paralelizácia už patrí k výbave aplikácií, ktoré nutne kvoli úspore času potrebujú vyťažiť z procesorov servera maximum.

 Tým, ktorým táto téma nie je ľahostajná, ponúkame nové praktické cvičenie v sekcii Od študentov pre študentov od Vladimíra Juhása zamerané na vývoj paralelnej aplikácie. Prvá časť vám predstaví možnosti vývojovo–exekučnej platformy Microsoft .NET Framework 4.0 a jazyka C# 4.0 z pohľadu využitia paralelného objektovo orientovaného programovania (POOP). Druhá časť poskytuje návod ako využiť poznatky o POOP pri vývoji paralelnej aplikácie zameranej na odhaľovanie šifrovaných prístupových hesiel do informačných systémov. Aplikácia implementuje a zároveň porovnáva rôzne prístupy k paralelizácii svojich algoritmov.

Knižnicu praktických cvičení nájdete na http://msdn.microsoft.com/sk-sk/ee404903.aspx


Miro