Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

Nová príručka o VB 2010 s príkladmi

V knižnici el.brožúr máme ďalší prírastok v podobe slovenskej brožúry “Visual Basic 2010 – Hotové riešenia” od Jána Hanáka, MVP. Nájdete ju na http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspx .

V zozname príkladov v brožúre nájdete:
 – Počítačová hra na hádanie tajného čísla
 – Prehliadač fotogalérií
 – Bioinformatický súboj vírusov a baktérií
 – Riešenie sústav 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi
 – Správa bankového účtu
 
Každý príklad je riešený v krokoch “založenie projektu”, “stavba/diagram projektu”, “riešenie/kód” a “návrhy na vylepšenie”.

Miro