Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

2 nové knihy OOP v C#4 a Praktické paralelné programovanie od Jána Hanáka, MVP

Do našej knižnice brožúr pribudli 2 zaujímavé “kúsky”, obidva od Jána Hanáka, MVP.

1. Praktické paralelné programovanie – brožúra o paralelnom objektovom programovaní použítím C#4 a C++ s použitím VS2008, VS2010 a Intel Parallel Studio.

2. Praktické objektové programovanie v C#4 a C++ – kniha so 16-imi praktickými ukážkami pokrývajúcimi najdôležitejšie prvky objektového programovania v C#4.

Aby si českí vývojári precvičili slovenčinu, jedna kniha je písana v slovenčine. A aby si slovenskí vývojári precvičili češtinu, jedna kniha je písana v češtine. 🙂

Všetky el.knihy nájdete na http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspx  

Miro