Blog pre slovenských vývojárov

Zdroj čerstvých informácií pre vývojárov priamo z kuchyne

"Ako paralelne programovať" – seminár

Náš MVP, Ján Hanák, vás uvedie do tajov paralelného programovania na seminári 21.10. V obsahu seminára bude:

– paralelné objektovo orientované programovanie (POOP)  v  C# 4.0 a C++ (podľa štandardu C++0x)

– ukážky v Visual Studio 2010

– tlačená verzia knihy “Ján Hanák, Základy paralelného programovania v C# 3.0”.

Registrácia: http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032426018&Culture=SK-SK 

Miro