Další zajímavá videa o VS 2010 (AJ)

Na Channel9 jsou k dispozici další videa zaměřená na novinky ve VS 2010 a .NET Frameworku 4.0   10-4 Episode 7- No More Planning Black Box – Ukazuje jak pomocí TFS 2010 ještě více zefektivnit práci v týmech či použití Excelu a Projectu ve spolupráci s TFS 2010. 10-4 Episode 8- Pure Client-Side Development with…

1

Další videa o Visual Studiu 2010 (Aj)

Na  Channel9 přibyla další videa zaměřená na Visual Studio 2010 CTP (https://channel9.msdn.com/shows/10-4/). Nově jsou k dispozici tato témata: 10-4 Episode 3- ASP.NET WebForms 4.0 – představení novinek ve WebForms 4.0 včetně clientID 10-4 Episode 4- No More Parallel Development Pain – zaměřeno na novinky TFS 2010 zjednodušující paralelní vývoj 10-4 Episode 5- Code Focused in…

1

Praktické cvičení – Správa testů

Páté cvičení je (alespoň po nějakou dobu) posledním v této řadě. Snažili jsme se vám představit technologie nad rámec edice Professional, zejména ve sjednocené edici Database+Development. V posledním cvičení se můžete seznámit se správou testů (unit testů, funkčních webových testů, zátěžových testů apod.), konkrétně: Práce s oknem Test View – filtrování a třídění, což je možné i…


Praktické cvičení – funkční a zátěžové testy webových aplikací

Čtvrté cvičení se nevěnuje sjednocené edici Database+Development, ale speciální edici VSTS Test Edition. Její nejdůležitější vlastností nad úroveň edice Professional je možnost vytváření funkčních a zátěžových testů webových aplikací. Během cvičení se naučíte: Nahrávat a modifikovat funkční test webové aplikace Vytvářet zátěžový test z funkčních testů webových aplikací Vytvářet zátěžový test z unit testů Návod…

5

Praktické cvičení – úvod do VSTS Database Edition

Ve třetím praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se seznámíte s nástroji pro podporu životního cyklu vývoje databází. Tyto nástroje vám umožňují řídit správu změn databázového schématu od návrhu až k nasazení a dále testování funkčnosti T-SQL konstrukcí. Návod a vzorová řešení pro Visual Studio najdete v příloze. Vytvoření projektu a import…

3

Praktické cvičení – profilování ve VS 2008

V dalším praktickém cvičení osvětlujícím základní rysy nové edice VSTS Developer+Database se můžete během cca 30 minut seznámit s nástroji pro profilování kódu. Tyto nástroje vám umožňují analyzovat výkonnost vašich aplikací a odpovědět dvě základní otázky: Kde tráví moje aplikace čas? Na co spotřebovává paměť a kolik? Návod a vzorové řešení pro Visual Studio najdete…

6

Praktické cvičení – analýza kódu ve VS 2008

Jak jsme již uvedli, VSTS Development a Database Edition se slučují v jeden produkt. Pro současné majitele Visual Studia Professional je tak přechod na tuto sloučenou edici mnohem atraktivnější, neboť s ním získají dvojnásobnou hodnotu za původní cenu. Proto jsme se rozhodli přiblížit zajímavé vlastnosti nad rámec verze Professional formou praktických cvičení v češtině. Vyzkoušet…

7

Dva nové webcasty pro pomoc s přechodem na TFS

Přes prázdniny jsem nahrál dva nové webcasty. Zabývají se Team Foundation Serverem v prostředí, kde zdaleka ne vše je na Microsoft technologiích (tedy poměrně typické prostředí). První se zabývá různými možnými klienty TFS – nejenom Visual Studio 2005/2008, ale i starší verze nástrojů, prostředí od jiných firem (Builder, Delphi, TOAD), na jiných platformách a operačních…