Expression Web a FrontPage webbot include

Ve FrontPage jste mohli vložit obsah jedné stránky do druhé pomocí Vložit → Webová komponenta → Zahrnutý obsah → Stránka. V Expression Web nic podobného nenajdete, ale můžete tuto funkci vložit ručně: <!–webbot bot=”Include” U-Include=”addFilename” TAG=”BODY” –> Část addFilename v Source View nahraďte relativní cestou k souboru pro vložení nebo se přepněte do Design View, dvakrát klikněte na…

0

Word 2007 Beta 2 – podpora blogování

Nový Word 2007 má podporu pro vytváření příspěvků pro blogy. Jak vytvořit příspěvek do blogu? Spusťte Word 2007 Klikněte na symbol Office v levém horním rohu. Vyberte Publish, a pak Blog. Zobrazí se okno pro vytvoření blogu, to zavřete. Zobrazí se Ribbon „Blog Post“. Vyberte Manage Accounts Přidejte svůj existující blog. Seznam podporovaných blogů a…

0