Brožura : Microsoft platform and tools for mobile application development

Návrh, tvorba, testování, nasazení a provoz mobilních aplikací na různých platformách – zejména Android, iOS a Windows je aktuální téma, které řeší mnoho společností. Čím je aplikace důležitější, tím větší důraz je kladen na to aby byla nejen rychle napsaná, ale i otestována, průběžně opravována a nasazována, aby z ní byly získávány telemetrické údaje, byla…

0