Expression Blend: Pohled na použití textu v platformě Silverlight

Informace o zobrazování textu, vlastnostech a vkládání písem Text je zobrazován a zadáván pomocí ovládacích prvků, které se drží stejných schémat jako ostatní ovládací prvky. Na ovládací prvky TextBlock (Blok textu), TextBox (Textové pole) a PasswordBox (Pole pro heslo) se vztahují vlastnosti Brushes (Štětce), Layout (Rozložení) a Transforms (Transformace), stejně jako se tyto vlastnosti vztahují…


Uspořádání obrázků v programu Expression Blend

Použití objektů Grid, StackPanel, ScrollableViewer a Border k určení pozice obrázků Všechny kontejnery platformy Silverlight mají zřejmé názvy založené na své funkci. Border (Okraj) vykresluje okraj kolem jednoho podřízeného ovládacího prvku. StackPanel (Panel seskupení) sdružuje podřízené ovládací prvky do jednoho sloupce nebo řady. ScrollableViewer (Posouvatelný prohlížeč) zobrazuje posuvníky v případě, že je jeho obsah skrytý….


Expression Blend: Přehrávání videa pomocí prvku MediaElement

Použití flexibilního ovládacího prvku MediaElement jako opakovatelně použitelného povrchu Přehrávání videa nebo zvuku je na platformě Silverlight jednoduché. Stačí přidat ovládací prvek MediaElement a nastavit jeho vlastnost Source (Zdroj) na adresu URL média. Ovládací prvek vystavuje metody a události umožňující řídit přehrávání a je možné ho využit různými způsoby. Při přehrávání zvuku zůstává prvek MediaElement…


Začínáme s animacemi v programu Expression Blend

Rychlý přehled vytváření animací založených na časové ose Systém animací platformy Silverlight není založen na snímcích, ale na čase. Díky tomu se vy jako animátor můžete soustředit na časování a nemusíte se starat o to, kolika snímků za sekundu aplikace může případně dosáhnout. Tento systém také zahrnuje objekt Storyboard, pomocí kterého lze udržovat a flexibilně…


Microsoft Expression Web Promo, česká kniha, šablony a verze 4 ZDARMA

Na tento červen jsme pro vývojáře a webdesignery v ČR připravili ve spolupráci se společnostmi SWS, Daquas, HTK Pro, Artax, PedroRozencraft a ComputerPress speciální promo akci na krabicový produkt Microsoft Expression Web 3. Jedná se o rozšíření upgrade možností, přidání české knihy, přidání šesti českých dynamických šablon a navíc ZDARMA přechod na verzi Microsoft Expression…

3

Transformace prvků v programu Expression Blend

Naučte se používat transformace pro nastavení velikosti, otočení, zkosení a 2.5D Transformace definuje mapování bodů z jednoho souřadnicového systému do druhého. Transformace umožňují upravit vykreslování prvku při zachování původních hodnot. Stejně jako většinu objektů platformy Silverlight lze transformace snadno animovat. Poskytují základ pro většinu interaktivních rozhraní. V této lekci znovu použijeme emotikonu z lekce kreslení….


Kreslíme emotikonu v programu Expression Blend

Kreslení vektorových prvků umožňuje snadné seznámení s programem Expression Blend prostřednictvím známých úkonů. Při provádění kroků uvedených v této lekci se seznámíte s pracovním prostředím programu Blend, jeho nástroji a s tím, jak vytvářet grafické prvky. Dozvíte se také, jaké různé typy štětců jsou k dispozici, a jak štětce uložit pro pozdější opakované použití. V…

1

Připravujeme pro vás…

Již brzy najdete na našem českém MSDN webu 3 nové sekce. 2 budou obsahovat technické informace týkající se platformy Silverlight, třetí bude o licencích a produktech. A nyní trochu podrobněji k jednotlivým připravovaným webům. Umíte Flash a chcete přidat Silverlight do rejstříku svých znalostí? Pak budete na správném místě na našem novém webu, který vás…


Microsoft Expression Web 3 Service Pack 2 (SP2)

Vyšel druhý servisní balík pro Microsoft Expression Web 3. Mimo vylepšení v oblastech CSS, PHP, práce s PDF nyní podporuje SuperPreview s Firefox 3.6. Stahujte tady: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4e80cbeb-a206-400f-bf7b-e8d51acbc76e&displayLang=en Buri

3

Aktivace MSDN Downloadu a dalších benefitů v multilicenčních programech

Nedávno jsme spustili jednotnou stránku pro správu licencí zakoupených v multilicenčních programech. Microsoft Volume Licensing Service Center https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx Tyto stránky slouží jak pro jednotlivce kupující např,. jedinou licenci VS Pro with MSDSN pro v OPEN programu, tak pro největší světové zákazníky spravující stovky tisíc licencí Windows, Office či SQL Serverů. S těmto stránkami může pracovat…