Použití Visual Studio licencencí z MPN Programu


Licenční omezení Visual Studio/MSDN v Microsoft Partner Programu

V rámci vyšších, placených úrovní Microsoft Partner Programu (MPN)  získávají partneři možnost interního použití produktů Visual Studio včetně určitých MSDN benefitů.  Licence Visual Studia a MSDN získané v rámci Microsoft Partner Network Programu nelze použít pro tvorbu na zakázku, úpravu unifikovaného řešení nebo jiných placených služeb včetně outsourcingu pro jinou konkrétní společnost. Licence mají i další omezení a nejsou trvalého charakteru.

 

Počet takto získaných licencí MPN Visual Studio/MSDN Subasciption může být různý, záleží na úrovni partnerství

image

více informací naleznete zde https://partner.microsoft.com/cs-CZ/membership/msdn-subscriptions#tab-content-2.

 

Klíčové omezení MPN licencí pro komerční projekty

Na stejné stránce také uvidíte tabulku obsahující klíčové licenční omezení Visual Studia a MSDN softwaru získaného z MPN.

image

 

Další informace najdete v části Visual Studio/MSDN subscriptions a Developer Tools v MPN Product Usage Guide,

 

image

Výše uvedený popis není detailní ale po mnoha dotazech na naše licenční a partnerské oddělení existují odpovědi na většinu nejasností.
Cílem tohoto omezení je podpořit partnery tvořící opakovatelně použitelné “krabicové/online” řešení dodávané tak jak je, více různým zákazníkům ale neposkytovat partnerům software na konkrétní zákaznické projekty a jejich úpravy, případně outsourcing,  které by znevýhodňovalo potenciální vlastní in-house vývojáře koncového zákazníka, kteří za obdobný MSDN software musí platit běžnou cenu.

Odpovědi na nejčastější dotazy:

 1. MPN MSDN licence mohu ale použít nejen na interní vývoj ale i komerční vývoj vlastního uceleného řešení které pak  prodávat formou indirect prodeje. Co to je ucelené packaged  řešení a přímé (direct) revenue a co není?
  • Ucelené řešení je “Jednotný CRC stejný kód pro více zákazníků/ Single CRC for multiple customers”. Software je zcela totožný pro mnoho zákazníků a nebyl vytvořen nebo upravován na zakázku – jakákoli zakázková tvorba je “direct revenue” a na to Visual Studio/ MSDN nelze použít. Indirect znamená že tento software lze prodávat i nepřímo např. na Windows Store. Příkladem takového řešení může být Microsoft Office nebo Avast Antivirus. Dalším typickým znakem je, že není  se zákazníkem uzavírána specializované smlouva na dílo nebo služby související s tvorbou nebo úpravou, testováním tohoto softwaru.
 2. MPN Visual Studio licence nelze použít pro kustomizaci/zakázkové úpravy  řešení pro konkrétního zákazníka. Co to je kustomizace?
  • Kustomizace je např. zakázková úprava konkrétního modulu jednotného/packed řešení pro konkrétního zákazníka. Je to každá spacializovaná úprava na míru, která je provedena promocí Visual Studia nebo na infrastruktuře licencované pomocí licenčních MSDN Subscription benefitů.
 3. A co když prohlásíme, že vlastně každý náš projekt nebo jeho úprava je nebo může být první prodej packaged řešení?
  • Pokud byl software tvořen nebo upravován pro konkrétního zákazníka, platí direct revenue podmínky. Podobné konstrukce považuje licenční oddělení za snahu obcházet podmínky programu.
 4. Jak lze chápat zákaznické direct revenue služby poskytované v rámci MSDN?
  • VS/MSDN obsahuje mnoho softwaru a technologií pro tvorbu a provozování DevTest prostředí. Pomocí MPN MSDN nelze např. testovat pro konkrétní zákazníky nějaký SW či jiné prostředí, zajišťovat testovací infrastrukturu pro konkrétní zákaznický projekt atd. bez ohledu na to, jestli kdokoli, cokoli vyvíjí nebo programuje. V těchto případech není použití MSDN z MPN v souladu s pravidly.  Příkladem může být partnerova placená služba poskytující neprodukční testovací systém třetí/cizí strany v Azure prostředí které je však vybudované pomocí MPN MSDN licencí a poskytování testovacího prostředí je sesmluvněno mezi partnerem a zákazníkem v rámci placených služeb.
 5. Pro koho mohu a nemohu v rámci maší firemní skupiny (dceřinné a mateřské společnosti) používat MSDN software z MPN programu?
  • Pro Visual Studio/MSDN MPN licence platí stále MPN IUR (Internal Use Rights) licencenční pravidla. Poto mohu tvořit jakýkoli software nebo poskytovat DevTest a DevOps služby  “pro sebe” a případně pro veškeré své pobočky nebo mateřské společnosti které jsou přidružené v MPN programu. Jako IT Servisní organizace ale nemohu používat MPN MSDN software pro služby, které poskytuji své mateřské/dceřiné organizace, které nejsou přidruženy v MPN programu nebo nemají  práva být přidružena protože její zaměření a poměr IT služeb vs. ostatních příjmů neodpovídá pravidlům MPN programu.
 6. Jak mám řešit dilema licencování Dev/Test infrastruktury, kdy někteří vývojáři dělají náš krabicový software a někteří jeho úpravy na zakázku konkrétním firmám?
  • Všichni, kteří dělají na zakázkové tvorbě musí mít komerční Visual Studio, nikoli to z MPN. Pokud sdílí společnou DevTest infrastrukturu, tak ta musí být licencována licencemi získanými jinak než z MSDN Subscriptions v MPN programu.
 7. Existují nějaké slevy pro partnery aby si pořídili plnohodnotné komerční licence?
 8. Existuje obdobná sleva na jiné produkty, např. Visual Studio/MSDN Professional případně platí sleva i na menší partnerské úrovně jako např. Action Pack?
  • Slevy existují pouze na VS/MSDN Enterprise a pouze pro Certifikované společnosti, hledejte označení “MPNCmptncyReq”. Action pack partneři slevy použít nemohou ale nově lze použít relativně dostupných cloudových subscripcí Visual Studio Cloud Subscriptions.
 9. Co se stane pokud si Certifikovaná společnost koupí v OPEN modelu zlevněný “MPNCmptncyReq” produkt ale časem ztratí certifikaci?
  • Tyto produkty jsou na rozdíl od MSDN v MPN trvalého charakteru, nutnost být certifikovaná společnost je pouze v době nákupu, Licence je platná i později pokud společnost nemá již certifikaci. Prodloužení – Software Assurance je možné i pokud fy není certified, ale již bez 20% slevy pro certified partnery.
 10. Existují nějaké další “technické” záludnosti  Visual Studio licencí v MPN programu na rozdíl od běžných produktů požízených např. v OPEN modelu?
  • Ano, je jich více, MPN MSDN neobsahují např. určité školení atd., Nejdůležitější je rozdíl v expiraci. Plné trvalé komerčních licence Visual Studia neexspirují, licence VStudia z MPN programu se pravidelně on-line dotazují na to jestli je MPN partnerství nebo Certifikace společnosti/validita licence platná. Pokud nikoli (fy neobnovila certifikaci nebo Action pack), tak Visual studia exspirují a uživatel nebude ze dne na den moci s Visual Studiem pracovat.

 

Možnosti pořízení plnohodnotných MSDN licencí pro MPN partnery

 


Skip to main content