Ukázková aplikace Xamarin Forms s Azure Backendem


Přečtěte si návod jak vytvořit mobilní aplikaci pro chat, využívající Xamarin.Forms, .NET Standard a služeb Microsoft Azure, stáhněte si pak i všechny zdrojové kódy. 

imageČlánek společnosti  SKELETON Software popisuje vývoj jednoduché aplikace pro chatování.

Aplikace obsahuje stránku pro zadání jména uživatele, seznam všech uživatelů a stránku se zprávami. Na této aplikaci a v článku je demonstrováno vytvoření Xamarin.Forms .NET Standard aplikace pro Android a iOS napojené na služby Microsoft Azure, práce s ListView a DataTemplateSelectory a použití vlastních komponent a fontů.

Vše najdete na stránce https://www.skeleton.cz/azure-chat . Veškeré zdrojové kódy aplikace jsou  pak dostupné na  GitHub Skeleton Software.

Pokud je pro vás technologie Xamarin.Forms nová, podívejte se na teoretický úvod nebo návod k vytvoření první aplikace Občanka.

Na stránkách Skeletonu najdete také např. osnovu výuky tvorby mobilních aplikací pro střední školy.

 

Skip to main content