Důležité změny v Azure


Aktualizace Visual Studio Team Services

Nová verze VSTS obsahuje několik klíčových funkcí pro zjednodušení práce na projektech. Například je možné použít nový Build completion trigger, který umožňuje spojit sestavení z různých týmů a projektů. Další novinkou jsou třeba Deployment groups, které slouží ke škálování nasazení sazení napříč více virtuálními stroji. Kompletní seznam změn najdete zde.

Stahování nebo nahrání Azure Dashboard

Na hlavní stránce Azure Portálů, přibyla možnost stáhnout nebo nahrát dashboardy ve formátu JSON. Více informací zde.

Podpora HTTP/2

Aplikace, které běží na Azure App Service, podporují protokol HTTP/2. Také se to týká Azure Function app, které staví na Azure App Service. Více informací na blogu.

Novinky v Azure DNS

Azure DNS nově poskytuje metriky pro monitorování DNS zón, které jsou ve službě hostovány. Nové metriky jsou dostupné přes Azure Monitor. Více informací najdete v dokumentaci.

Omezení objemu dat v Log Analytics

V Log Analytics je možné nastavit denní objem dat a tím zabránit nečekanému zvětšení objemu dat z prostředků nebo omezit neplánované výdaje. Více informací zde.

Novinky v Azure Stream Analytics

Stream Analytics pro Visual Studio

Pro Visual Studio je k dispozici nástroj pro testování, debuggování prací v Stream Analytics. Umožňuje lokální testování offline, zvýraznění syntaxe nebo označení chyb. Více informací zde.

JavaScript UDF

Stream Analytics umožňuje uživatelům psát vlastní uživatelsky definované funkce (UDF) v JavaScriptu a jednoduše je zavolat jako část streamu v reálném čase. Více informací zde.

Streamování do Power BI

Stream Analytics nově umí poslat výstup do Power BI streaming datasets.

Detekce anomálií

Vestavěný operátor ANOMALYDETECTION, který je založený na strojovém učení, umožňuje zákazníkům v reálném čas detekovat anomálie, které neodpovídají určitému vzoru. Více informací v dokumentaci.

 

Matěj Borský, TheNetw.org

Skip to main content