IoT: živé přechroupávání dat do Azure SQL DB, Cosmos DB a Power BI s Azure Stream Analytics


Pokračuji v seznamování se s IoT v Azure a dnes budu chtít surová data z IoT Hubu kontinuálně přechroupávat, trochu filtrovat, trochu agregovat a hlavně posílat na dlouhodobé uložení v Azure SQL DB, Azure Cosmos DB, Azure Blob Storage a také do real-time vizualizace s Power BI. Zní to složitě? Ve skutečnosti to bylo snadné.

Proč Stream Analytics

S daty z IoT bude většinou potřeba něco dělat. Proč to ale nepodniknout rovnou na vstupu? Nebo proč to naopak nenechat až po uložení do databáze?

Možná máte senzory, které posílají teplotu v jiných jednotkách (nějaký v Celsius, jiný ve Fahrenheit), jiné škále (nějaký v milionech, jiný v tisících), jiném formátu (jeden v Avro, druhý v JSON a políčko teploty označuje temparature, třetí sicé také v JSON, ale teplotu označuje temp) nebo v jiném intervalu (nějaký každých 10 vteřin, jiný každou minutu). Potřebujete tedy data upravit a je s tím nějaká práce, má to nezanedbatelnou náročnost na zpracování.

Druhý aspekt může být nutnost reagovat v reálném čase. Vždy je skvělé se důkladně zamyslet nad uloženými daty s dvacetiletou historií a spustit komplikované algoritmy, ale někdy je důležitější mít informaci rychle i za cenu, že je to samozřejmě méně přesné. Třeba potřebujeme zabránit výbuchu v přetlakovaných trubkách nebo odmítnout podezřelou platební transakci.

Třetí věc k zamyšlení je zda surová data nejsou pro naše účely nesmyslně podrobná. Možná hledáme agregované pohledy s hodinovými trendy a analytiku postavenou nad relační strukturou, ne nutnost zvlášť zkoumat každou vteřinu dat. Nebo zařízení posíla data z víc senzorů a nás zajímají zatím jen některé. Surová data je fajn si uložit co nejlevnějším způsobem třeba do Blob storage pro případ, že se do podrobností budeme chtít někdy podívat, ale do relační databáze nám stačí třeba minutové pohledy.

Všechny tři situace myslím ukazují důležitost Stream Analytics. Funkce zpracování dat nechceme dávat přímo do systému pro příjem dat, protože bychom dramaticky ovlivnili jeho škálovatelnost. IoT Hub (stejně jako Event Hub) musí být jednoduchý a neuvěřitelně škálovatelný, být schopen přijmout cokoli a fungovat jako buffer pro další zpracování; pokud by při příjmu prováděl nějaký složitější kód, data by nestíhal přijímat, timeouty by způsobovaly ztrátu dat, rozpad komunikace se zařízeními nebo dlouhé čekací doby vedoucí k větší spotřebě zařízení. Zpracování tedy chceme oddělit od příjmu. Strategie nějakým jednoduchým způsobem data pouze dostat do databáze a teprve pak je upravovat by také nebyla nejefektivnější. Docházelo by jednak ke ztrátě schopnosti reagovat co nejblíže reálnému času (místo predikce výbuchu továrny tak jak data proudí bychom čekali na jejich uložení a pak je nějakými SELECTy zkoumali) a také bychom mohli zbytečně zatěžovat cílový systém daty, která ve skutečnosti nepotřebujeme (představte si kolik výkonu relační DB bychom zbytečně spotřebovali, pokud bychom do ní uložili surová data, nad nimi teprve udělali tabulky minutových agregací a surová data pak exportovali do Blobu).

Moje první Query a odkládání do Blob storage

Začněme tím, že si vytvoříme Azure Stream Analytics.

Základem pro škálování výkonu je počet jednotek. Velmi zajímavá je v Preview možnost použít stejnou technologii mimo cloud na IoT bráně. To souvisí se strategií Intelligent Edge, kdy Microsoft nabízí Azure Machine Learning, Azure Stream Analytics nebo Azure Functions ve formě spustitelné na takových zařízeních.

Následně si přidáme vstup. Jak už padlo půjde v mém případě o Azure IoT Hub, podporovaný je i Azure Event Hub (zajímavé pro jednosměrné scénáře, třeba sběr clickstreamu a jiných událostí z vaší webové aplikace s cílem analyzovat chování uživatele v reálném čase a udržet ho na stránce co nejdéle) nebo Blob Storage.

Můj IoT DevKit z minulého dílu seriálu je připojen a posílá data. Abychom si mohli Query odladit, můžeme si v GUI nahrát vzorek dat nebo ještě lépe si ho zachytit z právě přicházejících dat.

Jazyk Stream Analytics je velmi podobný SQL. To je z mého pohledu perfektní scénář. K proudu dat se tak syntakticky mohu chovat jako k databázi včetně věcí jako WHERE, GROUP BY nebo JOIN. Nemusím se tedy učit příliš mnoho nové terminologie. Začnu tak, že si vezmu všechno ze vstupu a pošlu na výstup. Kliknu na Test, abych viděl co to udělá.

Výborně. Co kdybych pro zjednodušení chtěl ve svém Query pracovat pouze s vlhkostí?

Pojďme si teď tenhle výstup nechat ukládat do Blob storage. Přidáme tedy nový Output.

 

Pro mne bude nejpříjemnější vytvářet ve storage JSON soubor, ale můžete zvolit i CSV nebo Avro.

Output mám, upravím tedy své Query. Posílat budu vlhkost a teplotu a teď už do blobu.

Máme nastaveno, pojďme Stream Analytics zapnout.

Po chvilce se podívám na svou Azure Blob Storage.

A nacházím tam svoje data.

A je to. Úžasně jednoduché.

Pokračovat ve čtení

 

Comments (0)

Skip to main content