Microsoft Azure DevCamp Vol. 2: Advanced Workloads


Zveme vás na další z řady letošních DevCampů. Na tomto semináři si účastníci budou mít možnost prakticky vyzkoušet práci s Microsoft Azure. Každý účastník by si s sebou měl přinést vlastní počítač. Za jeden den si zkusíme nakódovat jednoduchý portál a API, které spolu budou komunikovat. Využijeme Azure Functions, Storage a Cognitive Services na zpracování obrázků a také Azure AD na jednoduchou autentizaci uživatelů a zabezpečení API.

Termín a lokace pro Českou republiku:

23. 2. 2018 od 9:00 do 16:00

Budova společnosti Microsoft
Vyskočilova 1561/4a, Praha 4, 140 00
Termín a lokace pro Slovenskou republiku:
15. 2. 2018 od 9:00 do 16:00

Microsoft, Apollo Business Center II, Blok E
Prievozská 4/D, Bratislava

MAPA
REGISTRACE

Agenda: 
9:00 – 10:30 Úvod do Azure, použitých technologií, příprava pracovního prostředí
10:00 – 12:00 Práce na projektu (vytvoření základní aplikace, vytvoření API, napojení API na datový backend – Azure SQL)
13:00 – 15:00 Rozšíření aplikace o Azure Function pro zpracování obrázků, napojení na Cognitive Services, Azure Storage a Azure AD pro přihlášení do aplikace a zabezpečení API
15:00 – 16:00 DevOps, CI/CD, automatizace sestavení a nasazení aplikace
Comments (0)

Skip to main content