Nepřehlédněte: Nové adresy Cognitive Services API


Využíváte-li v některé své aplikaci inteligenci dodanou službami Cognitive Services, zkontrolujte, zda ji nevoláte přímo pomocí adresy api.projectoxford.ai. Tento endpoint přestane odpovídat 15. dubna 2017.

Používáte-li například Emotion API takto:

var httpResponse = await client.PostAsync("https://api.projectoxford.ai/emotion/v1.0/recognize", content);

Nová forma bude vypadat takhle:

var httpResponse = await client.PostAsync("https://westus.api.cognitive.microsoft.com/emotion/v1.0/recognize", content);

Správné adresy najdete v dokumentaci jednotlivých služeb:


Comments (0)

Skip to main content