Studenti středních a vysokých škol sbírali senzorická data na IQRF IoT Hackaton


Ve dnech 15. – 16. 11. 2016 se na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze konal IQRF IoT Hackaton, událost, na níž byly vidět nejrůznější technologie využívané v oblasti Internetu věcí.

Byly zde k vidění senzory CO2, teploty a relativní vlhkosti od firmy Protronix, přenos dat zajišťovala bezdrátová technologie IQRF, a data byla přenášena do cloudů různých poskytovatelů – Microsoft (Azure), Inteliments (Inteliglue), CIS (IQRF Cloud). Integraci dat z různých zdrojů předvedla firma O2 IT Services.

Akce se především účastnili studenti programu IQRF Smart School, byli zde však také zájemci o IoT problematiku mimo program.

Po úvodních přednáškách, kde byly vysvětleny základy jednotlivých technologií, proběhly workshopy, kde si studenti vyslechli více podrobností, mohli se lektorů ptát na nejasnosti a více se s těmito IoT technologiemi seznámit.

Na závěr prvního dne byla vyhlášena soutěž družstev.

Bylo zadáno téma: Realizujte systém automatické ventilace a hlídání ovzduší pro zajištění optimálního prostředí v domácnosti.

Studenti úkol řešili dle svých schopností a zaměření, měli možnost využít přítomný hardware a programové nadstavby.

V následujícím dni odprezentovali své návrhy před porotou. Výkony byly úctyhodné. Je téměř neuvěřitelné, že studenti postaveni před většinou pro ně neznámé systémy, byli schopni se vypořádat s počátečními technickými problémy a v naprosté většině zkonstruovat funkční měřicí nebo dokonce upozorňující řešení. Také bylo povzbudivé sledovat, že navzdory soutěži byli ochotni vzájemně spolupracovat a s průběžnými problémy si pomoci.

Výsledky:

Jako nejzdařilejší se porotě jevil návrh od družstva složeného ze studentů Dominika Krisztofa (SPŠE Ječná), Jakuba Godovčíka (SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek), Vojtěcha Nováka a Zdeňka Koláře (TF ČZU). Zkonstruovali si vlastní komunikační gateway, využili pro komunikaci protokol MQTT, platformu Node-RED a vše propojili s cloudovým řešením Azure od firmy Microsoft.

Druhé v pořadí skončilo družstvo sestávající ze studentů Ondřeje Klempíře, Lukáše Maříka, Ondřeje Pileckého a Matěje Nemce (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT). Studenti navrhli řešení aeroautonomního regulačního systému v izolovaném prostředí, automaticky propojující obytné místnosti s místnostmi generujícími kyslík a spotřebovávajícími CO2 za pomoci rostlin.

Na třetím místě se umístilo družstvo složené ze studentů Romana Ondráčka, Ondřeje Leflera (Gymnázium Boskovice), Pavla Marxe a Michala Dolenského (VOŠ a SPŠ Jičín). Studenti úspěšně sbírali senzorické hodnoty, přenášeli je sítí IQRF do cloudu, kde rozpracovali systém automatického zpětného řízení.

Akce se účastnilo 40 studentů z 10 škol.

Školy:

  • Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná
  • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
  • Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
  • Gymnázium Boskovice
  • Smíchovská střední průmyslová škola
  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  • Fakulta elektrotechnická - Západočeská univerzita v Plzni

 

iqrf

Fotografie:

https://1drv.ms/f/s!Arp-vi8hThilsGyAcvGuqexUVTrv

Kontakt:

Ivona Spurná
IQRF Smart School Project Manager
777 775 735
ivona.spurna@microrisc.com
MICRORISC

iqrf2 iqrf3

Skip to main content