Migrace MSDN předplatitelů na nový portal my.visualstudio.com


Uživatelé Visual Studia s MSDN navštěvovali po mnoho let tradiční MSDN Subscription portál, kde stahovali produkty, generovali si produktové klíče a aktivovali své MSDN benefity. S tím, jak se rozrůstá počet mobilních a cloudových vývojářských benefitů, počet uživatelů Visual Studio Team Services, cloudových Azure DevOps služeb, vše často provázané na firemní prostředí, bylo třeba udělat výraznější úpravy.  Vzniká nové místo https://my.visualstudio.com/ kde budou sjednoceny veškeré služby a benefity pro vývojáře používající produkty a služby Visual Studio nebo Microsoft DevTest a DevOps prostředí.
Podle úrovně free/placených služeb a s nimi provázaného Work Account a/nebo MS Accountu, se zde bude zobrazovat personifikovaná nabídka produktů a benefitů.

imageimage

Kdy a jak:
Stávající předplatitelé budou postupně dostávat email s upozorněním a návodem, poté migrováni na nový portál, kde najdou (v novém UI) své standardní benefity a postupně i nové.  Přechod běží ve vlnách dle licenčního modelu, nejprve MPSA, poté ostatní multilicence, naposledy jednotlivci a studenti. Více informací najdete zde : https://www.visualstudio.com/my/myvsfaq

A co Administrátoři:
Administrátoři MSDN licencí budou postupně směrováni také na nové stránky pro přidělování a správu Subscription licencí. https://manage.visualstudio.com/. Pro administraci bude třeba být zalogován firemním účtem (Work/School account jenž se nyní používá pro Office365, Intune, Azure AAD atd. ), nikoli již personálním Microsoft účtem - historicky Live ID. Stejně jako uživatelům přijde Adminům email s návodem. Administrátoři najdou podrobnosti zde: https://aka.ms/vs-admin

Kde mohou nastat problémy:
Veškeré benefity a služby jsou provázány accountem kterým je uživatel zalogován. Záleží na tom zda tento account má přiřazeny/koupeny dané benefity a služby. Předpokládám, že nejvíce problémů při migraci a logování do nového portálu bude právě zde. Pokud není subscripce převedena, není aktivní, nejste zalogováni správně nebo jste v jiném AAD nebo máte-li více Work accountů (firemní O365, vlastní testovací O365 z MSDN, Azure AAD,  atd.) V novém portálu nejsou zatím implementovány veškeré “samoobslužné” funkce pro flexibilní práci s accounty.
Nejčastěji se budete setkávat s situací, že uživatel po migraci neuvidí svoje předplatné ale jen free DevEssentials edici, protože si neuvědomí, že je zalogován firemním účtem (O365,..) nebo jiným MS ID, než na které je vázáno MSDN. V tomto případě, dříve než půjdete vynadat svému MSDN Adminu a on pak nám, opakovat login v InPrivate režimu se správným accountem a ověřit jestli je Subscription dostupná.
Administrátoři multilicenčních smluv budou muset mít firemní account, což nebude specialita administrace MSDN/VS Subscription ale budoucí obecné pravidlo pro přístup k administraci jakýchkoli multilicencí Microsoft.

Více informací a kontakty pro podporu při problémech převodu nebo aktivací subscripcí najdete zde:
https://my.visualstudio.com/getstarted
https://www.visualstudio.com/my/myvsfaq
https://www.visualstudio.com/support


Jiří Burian

Comments (1)

  1. Petr Vones says:

    No to je radost :-)

    Existuje nějaká možnost jak vše přesunout z jednoho Microsoft účtu na jiný ? Dokud vše funguje je to fajn, ale když se například rozbijí push notifikace outlook.com emailu v Mail aplikaci, kde je naprosto jasné v čem je chyba (na straně Microsoftu došlo k přesunu serveru a díky tomu se neodesílají), neexistuje nikdo kdo to dokáže u Microsoftu opravit. Přitom je to jen nějaká drobnost v konfiguraci Azure Push Notification, které se pro ty notifikace interně v Mail aplikaci používají (je to vidět v Event Logu).

    Nakonec jediné “řešení” je založit účet nový kde to zatím funguje (než to někdo zase změní), takže je třeba se mezi nima přepínat, protože přesunout navázané MSDN předplatné zřejmě nejde.

Skip to main content