Video: Microsoft Graph – úvod


Office 365 Unified API bylo nedávno uvolněno do plného provozu a změnilo název na Microsoft Graph. V tomto videu se dozvíte:

  • jaká je myšlenka za sjednoceným API,
  • jaká data z něj můžete aktuálně získávat,
  • jak funguje OAuth 2 s Office 365 (půjdeme do Fiddleru ;) ),
  • jak API využít ve webové aplikaci.

Martin

Comments (0)

Skip to main content