Azurové novinky: listopad 2015


Vývojářský tým v předchozích dnech oznámil řadu zajímavých novinek a vylepšení ve službě Microsoft Azure. V tomto článku shrnu některé užitečné novinky z posledních dnů.

Listopadová aktualizace Azure Preview portálu

Vývojářský tým Azure opět přináší vylepšení preview portálu. Při přechodu ze seznamu resources (např.: seznam DB serverů) se tyto seznamy zúží do jednoduchého seznamu, zatímco při zavření blades s podrobnostmi se opět rozšíří na velikost téměř celého okna. Přímo nad každým resource lze nově vyvolat i kontextové menu a snadno tak provádět obvyklé operace.

Zjednodušil se i samotný dashboard, kde se zobrazují jen nejdůležitější služby. Seznam všech služeb je seřazen abecedně, ale zároveň jsou poslední použité služby ve výpisu upřednostněny. Vývojář má tak po ruce jím vždy nejpoužívanější služby.

Novinek se dočkalo i notifikační centrum. Protože notifikace vývojáři v minulosti často přehlíželi, vývojový tým udělal toast notifikace nad všemi operacemi a to s možností zavření. Barva notifikační ikony se nově zbarvuje dle nejkritičtější notifikace.

Řada drobných novinek se dále týká konkrétních služeb (nejčastěji Web Apps, Virtual Machines..), v rámci kterých Microsoft aktualizoval karty služeb tak, aby byla nejpoužívanější nastavení více viditelná.

Pokud jste příznivci "tmavých" vizuálních rozhraní, aktualizace se dočkalo i Dark Theme.

clip_image001

Výkonnostní doporučení pro různé služby

Celá řada služeb v prostředí MS Azure je nově obohacená o funkce různých výkonnostních doporučení. Příkladem může být služba App Service, v rámci které se sleduje aktivita aplikace a Azure následně doporučuje provedení změn nebo aktivaci dalších doplňkových služeb.

Podobná funkce je i proaktivní detekce potenciálních problémů ve službě Application Insights. Ta s pomocí Machine Learningu diagnostikuje aplikace a upozorňuje na potenciální výkonnostní problémy.

Třetí službou podobného zaměření je Tuning Advisor, který doporučuje tvorbu databázových indexů u databází PaaS. Kromě doporučení umí nástroj iautomatickou tvorbu indexů a zpětnou analýzu dopadu provedených změn. V případě, že změny nemají pozitivní důsledek, Tuning Advisor indexy umí zpětně zrušit.

PHP 7 experimentálně na Azure Web App

Příznivci jazyka PHP mohou už přes týden testovat novou verzi PHP 7 ve službě Azure Web App. Je pro to potřeba pouze nainstalovat rozšíření pro Web App s názvem PHP 7 x 86, které správně nakonfiguruje PHP 7 na FastCGI pipelině pro IIS. Protože je PHP 7 stále v RC verzi, služba je v současné době označována jako experimentální.

Podpora Azure Backup pro Load Balancer

Azure Backup je velmi spolehlivá služba pro konzistentní tvorbu záloh virtuálních strojů (Win / Linux) v prostředí MS Azure. Azure Backup nově podporuje další konfigurace:

Azure PowerShell 1.0

Pokud používáte Azure PowerShell pro správu Azure služeb, potěší vás aktualizace Azure PowerShell na verzi 1.0, kterou lze získat v PowerShell Gallery nebo pomocí Platform Installeru. Většina změn se týká lepší správy Azure služeb a zdokonalení dokumentace. Pomocí Azure PS je nověmožné spravovat i Azure Data Lake a Notification Hub.

Azure App Services

V rámci online konference Connect 2015 byla představena celá řada vylepšení služby Azure App Service. Mobilní backendy a API mohou být nyní snadno rozšířeny o autentizaci s podporou open auth. Mezi providery nechybí Active Directory, Facebook, Google, Twitter nebo MS Account včetně podpory claims/scopes.

Další vylepšení nese název Easy Tables a umožňuje vytvářet jednoduché tabulky nad kterými lze provádět CRUD operace s využitím OData protokolu. Možné je psát i vlastní logiku v Node.js pomocí Visual Studio Online Monaco.

Novinky se objevily speciálně nad API Apps. Kromě avizované autentizace je možné specifikovat vlastní whitelist pro CORS a přibyla podpora proSwaggeru, který umožňuje procházet a testovat API endpointy.

Azure SDK 2.8 for .NET

Na závěr článku nelze nezmínit oznámení nové verze Azure SDK 2.8 pro Visual Studio 2013 a Visual Studio 2015.

  • odesílání azure diagnostics data do application insights
  • podpora Windows containeru pro Docker (Docker Tools for Visual Studio)
  • podpora MS Azure Storage Explorer (Preview) ve Visual Studiu
  • podpora Azure Service Fabric Tools ve Visual Studiu
  • podpora Azure HDInsight Tool ve Visual Studiu
  • podpora Azure Data Factory Tools ve Visual Studiu

Profesionální nástroj Microsoft Azure Storage Explorer můžete stahovat na storagexplorer.com.

clip_image003

Miroslav Holec

Comments (0)

Skip to main content